لپ تاپ های موجود در بازار ایران اغلب از برندهای ASUS، SONY، ACER، IBM LENOVO و HP است. در بازار لپ تاپ پس از یک هفته ثبات نسبی قیمت ها، امروز قیمت ها نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

به گزارش افکارنیوز ، در حال حاضر در بازار لپ تاپ ایران برندهایASUS، DELL، SONY، ACER، IBM LENOVO، APPLE MACBOOK و HP خرید و فروش می شود. لیست لپ تاپ های موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمت ها در اولین روز هفته به شرح زیر است:

تفاوت قمیت در برخی مدل های مشابه به دلیل تفاوت در نوع گارانتی است.

در حالیکه که در هفته های اخیر قیمت ها در بازار رو به افزایش بود و در هفته گذشته اندکی ثبات یافته بود، این هفته قیمت ها نسبت به هفته گذشته، با کاهش همراه بوده است.

این قیمت ها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.

برند: ASUS

مدل قیمت (تومان)
Asus-G۵۳SX-Gseries-i۵-۸-۷۵۰-۲G-Win۷ ۳,۲۵۰,۰۰۰
Asus-VivoBook-S۵۵۱-i۵-۶-۱T-۲G-Win۸-Touch ۳,۰۵۰,۰۰۰
Asus-Nseries-N۷۵SL-i۵-۶-۷۵۰-۲G ۲,۸۰۰,۰۰۰
Asus-Kseries-K۴۶CB-i۷-۶-۱T-۲G ۲,۶۳۰,۰۰۰
Asus-VivoBook-S۵۵۰-Touch-i۳-۶-۱T-۲G ۲,۱۵۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۵۵۰CC-۲۱۱۷-۴-۷۵۰-۲G ۱,۷۰۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۰CC-i۷-۶-۱T-۲G ۲,۵۴۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۰CC-i۳-۴-۷۵۰-۲G ۲,۰۰۰,۰۰۰
Asus-VivoBook-S۴۰۰CA-Touch-i۵-۴-۵۰۰-Win۸ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Asus-Nseries-N۴۳SM-i۵-۴-۶۴۰-۲G ۲,۲۵۰,۰۰۰
Asus-VivoBook-S۲۰۰-Touch-i۳-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۶۳۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۵۵۰CC-۲۱۱۷-۴-۷۵۰-۲G ۱,۶۸۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۵۰۱A-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۰۱A-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۱CA-۱۰۰۷U-۲-۵۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۱CA-۲۱۱۷-۴-۷۵۰GB ۱,۳۲۰,۰۰۰

برند: SONY VAIO

مدل قیمت (تومان)
Sony-Vaio-S۱۳-۱۳۳CA-i۵-۴-۷۵۰-۱G-Win۸ ۳,۴۴۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVD۱۱-۲۲۵-CYB-i۷-۸-۲۵۶-Win۸-Touch ۶,۲۱۵,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۹۰-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-Touch ۴,۱۵۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۵-۱۲۹-۲Plus-i۷-۱۲-۷۵۰-۲G-Win۸-BLU ۳,۸۹۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CLB-i۷-۸-۱T-۱G-Win۸-BLURW-Touch ۳,۸۹۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۲۵-۲Plus-i۷-۱۶-۱T-۲G-Win۸-BLURW ۴,۵۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۳۱-GSG-i۷-۴-۱T-۲G-Win۸ ۳,۵۲۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVP-۱۱-۲۲۳-SAB-i۵-۴-۱۲۸-Win۸ ۴,۰۹۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CDB-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-BLURW-Touch ۴,۲۹۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۲۵-Plus-i۷-۱۲-۱T-۲G-Win۸-BLU ۴,۴۰۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۲۵-CDB-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸ ۴,۱۴۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱۶-SG-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۲,۵۹۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۴-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۲,۵۹۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-i۵-۶-۱۲۸-Win۸-Touch ۳,۶۳۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱-BYG-i۳-۲-۳۲۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۳-CLB-i۳-۶-۷۵۰-Win۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۶-i۵-۶-۵۰۰-Win۸-Touch ۳,۱۵۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۳-۱۳۴-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۲,۶۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۸-i۵-۴-۵۰۰-۱G-Win۸ ۲,۶۹۰,۰۰۰
Sony-Vaio-E۱۴-۱۱۵-CLP-i۵-۴-۵۰۰-Win۷ ۲,۱۹۹,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۳-SG-i۳-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-CGS-i۷-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۳,۷۰۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE-۱۱-۱۲-M۱E-E۲-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۶۴۰,۰۰۰

برند: ACER

مدل قیمت (تومان)
Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۹۶۰,۰۰۰
Acer-Vseries-V۵-۵۷۱G-i۵-۸-۱T-۲G ۲,۱۵۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۳۰-۲۱۱۷U-۴-۷۵۰-۱G ۱,۲۷۰,۰۰۰
Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۷-۸-۱T-۴G ۲,۹۵۰,۰۰۰
Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۷-۴-۷۵۰-۲G ۲,۳۵۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۷۰-i۳-۴-۷۵۰-۱G ۱,۵۰۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۷۰-i۵-۶-۱T-۲G ۱,۸۵۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۷۰G-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۶۳۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۳۱-i۳-۲-۵۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۷۰G-i۳-۴-۷۵۰-۱G ۱,۵۰۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۳۱-B۱۰۰۵-۲-۳۲۰ ۹۸۰,۰۰۰
Acer-Vseries-V۵-۵۷۱-AMD C۷۰-۲-۳۲۰-۵۱۲MB ۸۷۰,۰۰۰

برند: IBM LENOVO

مدل قیمت (تومان)
IBM-Lenovo-Bseries-B۵۹۰-۲۰۲۰-۴-۵۰۰-۱G ۱,۱۹۰,۰۰۰
Lenovo-Y۵۱۰-i۷-۸-۱T-۲G ۳,۱۰۹,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۶۷۰,۰۰۰
Lenovo-B۵۹۰-i۳-۲-۵۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
Lenovo-Eseries-E۵۳۰-Thinkpad-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۳۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۰۰,۰۰۰
Lenovo-ThinkPad-S۴۳۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۱,۹۵۰,۰۰۰
IBM-Lenovo-Zseries-Z۵۰۰-i۷-۸-۱T-۲G ۲,۶۵۰,۰۰۰
Lenovo-Ideapad-S۵۱۰P-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۲,۰۰۰,۰۰۰
Lenovo-ideapad-Z۵۰۰-i۵-۶-۱T-۲G ۲,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۷-۶-۱T-۲G ۲,۳۵۰,۰۰۰
Lenovo-Bseries-B۵۹۰-۲۰۲۰-۴-۵۰۰-۱G ۱,۱۹۰,۰۰۰
IBM-Lenovo-Eseries-E۵۳۰-Thinkpad-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۳۰,۰۰۰

برند: MSI

مدل قیمت (تومان)
MSI-Cseries-CX۶۱-i۵-۶-۷۵۰-۲G-Win۷ ۲,۱۳۰,۰۰۰
MSI-GS۷۰-i۷-۱۶-۱T-۲GB-WIN۸ ۶,۲۵۵,۰۰۰
MSI-Gseries-GT۷۰-i۷-۳۲-۱T-۳GB-WIN۸ ۱۰,۰۴۰,۰۰۰
MSI-Gseries-GT۶۰-۳K-Edition-i۷-۳۲-۱T-۳G-Win۸ ۸,۹۴۵,۰۰۰
MSI-Gseries-GE۴۰-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸ ۳,۶۹۵,۰۰۰
MSI-Cseries-CX۶۱-i۷-۶-۵۰۰-۲G-Win۷ ۲,۶۵۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CR۶۵۰-Dual Core-E۲-۴-۵۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CR۴۳۰-C۷۰-۴-۵۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CX۴۱-i۵-۶-۵۰۰-۲G-Win۷ ۲,۰۶۰,۰۰۰

برند: HP

مدل قیمت (تومان)
HP-Pavilion-DV۶-۷۳۰۸se-i۷-۸-۷۵۰-۲G-Win۸ ۳,۰۵۵,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۸۷۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۵۳-i۵-۴-۵۰۰-۲G-WIN۸ ۱,۸۳۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۶۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۱,۷۸۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۲۵۲۱-i۳-۲-۳۲۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
HP-Pavilion-DM۱-۴۱۰۰-E۴۵۰-۴-۵۰۰-۲G-WIN۷ ۱,۷۳۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۹۲-i۷-۸-۷۵۰-۲G-WIN۸ ۲,۵۹۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۵s-A۶-۴-۷۵۰-۲G ۱,۶۲۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۳۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G-WIN۸ ۱,۸۴۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۵۵-i۷-۸-۷۵۰-۲G-WIN۸ ۲,۶۰۰,۰۰۰
HP-Pavilion-G۴-۲۳۱۰-i۷-۴-۷۵۰-۲G-WIN۸ ۲,۳۶۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۸۹-i۵-۶-۷۵۰-۲G-WIN۸ ۲,۰۵۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۴n۰۱۰-A۱۰ax-۴-۵۰۰-۲G ۱,۸۴۵,۰۰۰
HP-Pavilion-E۰۴۲TX-i۷-۴-۵۰۰-۲G ۲,۳۳۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵-n۰۱۵-i۷-۸-۱T-۲G ۲,۵۲۵,۰۰۰
HP-ProBook-Series-۲۵۰-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵-n۰۰۹-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۱,۸۵۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۴e۰۱۹-i۵-۲-۵۰۰-۲G-Win۸ ۱,۸۲۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۵۲-i۷-۴-۵۰۰-۲G ۲,۴۱۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۱۴-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۸۴۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۸۶۵,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۸۷۰,۰۰۰
HP-Compaq-CQ۵۸-B۸۳۰-۴-۵۰۰ ۹۹۵,۰۰۰

برند: DELL

مدل قیمت (تومان)
DELL-XPSL۵۰۲-i۷-۸-۷۵۰-۲GB ۲,۹۶۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-B۱۰۰۰-۲-۳۲۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۳۵۵,۰۰۰
DELL-۴۰۵۰-i۵-۴-۷۵۰-۱G ۱,۷۴۰,۰۰۰
Dell- ۵۵۲۱-i۷-۴-۷۵۰-۲G ۲,۲۶۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۵-۴-۱T-۲G ۱,۸۹۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۶۰,۰۰۰
Dell -۳۴۲۱-۱۰۰۷-۲-۳۲۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
Dell -۵۵۲۱-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۹۲۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۷۲۰,۰۰۰
DELL-۵۵۳۷-i۵-۴-۵۰۰-۲GB-Touch ۱,۸۶۰,۰۰۰
DELL-۵۵۳۷-i۷-۸-۱T-۲G-Touch ۲,۵۵۵,۰۰۰
DELL-۵۵۳۷-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-Touch ۲,۵۷۵,۰۰۰
DELL-۴۰۵۰-i۳-۲-۳۲۰-۱G ۱,۴۷۰,۰۰۰
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات