پس از تناقض گویی هایی که در تیم اقتصادی دولت رخ داد، احتمال انتصاب فردی تمام وقت به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت قوت گرفته است.

به گزارش افکارنیوز ، در پی بروز برخی مسائل، مشکلات و اظهارنظرهای متفاوت و متناقض تیم اقتصادی دولت یازدهم که اعتراض اقتصاددانان را نیز در پی داشته، در زیرمجموعه های دولت بحث انتصاب فردی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت مطرح و مورد استقبال برخی دولتمردان قرار گرفته است.

در صورتی که این پیشنهاد مورد تائید نهایی دولت قرار گیرد، به احتمال زیاد کمیته واحد اطلاع رسانی اقتصادی دولت تشکیل می شود، ضمن اینکه دستگاه های اجرایی اقتصادی کشور هم موظف به معرفی یک سخنگو خواهند شد.

در دولت گذشته برای اولین بار دولت صاحب سخنگوی اقتصادی شد، اما اطلاع رسانی اقتصادی بر عهده وزیر اقتصاد گذاشته شده بود، این در حالی است که در دولت یازدهم (در صورت تصویب) قرار نیست سخنگوی اقتصادی دارای پست وزیر و یا پست دیگری باشد و فقط به صورت تمام وقت برای اطلاع رسانی و دسترسی راحت تر خبرنگاران، سخنگو خواهد بود.

پیش از این، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفتگویی گفته بود که براساس نظرسنجی های انجام شده، ۸۰ درصد فعالان اقتصادی به آینده امیدوارند.

پیگیری های مهر نشان می دهد این نظرسنجی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اتاق تهران انجام شده که نتایج آن به شرح ذیل است:

جدول ارزیابی کیفیت و میزان اثرگذاری سیاست های اطلاع رسانی دولت یازدهم

موضوع
نتیجه
ارزیابی سیاست های اطلاع رسانی در حوزه اقتصاد
۴۴درصد معتقدندمناسب وعادلانه نیست
تناقض گویی مسوولان
۵۳ درصد معتقدند تناقض گویی وجود دارد
همسویی و هماهنگی مسوولان اقتصادی
۴۷ درصد معتقدند هم سویی وجود دارد
میزان اعتماد به آمار
 ۳۳ درصد به آمار های اقتصادی دولت بی اعتمادند
امیدواری به بهبود اوضاع با وعده مسوولان
۷۹ درصد به وعده مسوولان برای تغییر شرایط امیدوارند

جدول ارزیابی کیفیت سیاست های اطلاع رسانی دولت های نهم و دهم
موضوع
نتیجه
ارزیابی سیاست های اطلاع رسانی اقتصاد
۸۶ درصد معتقد بودند ناعادلانه و نامناسب بوده است
تناقض گویی مسوولان
۸۰ درصد معتقدبودند تناقض گویی وجود داشته
همسویی و هماهنگی مسوولان اقتصادی
۷۹ درصد معتقد بودند هم سوی و هماهنگی نبوده
میزان اعتماد به آمار
۷۳ درصد اعتماد نداشتند
امیدواری به بهبود اوضاع با وعده مسوولان
۱۵ درصد امیدواری داشته اند
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات