بهای آب مصرفی خانگی طی ۸ ساله گذشته ۴.۵ برابر شده است.

به گزارش افکارنیوز ، حمید چیت چیان از روزی که سکان وزارت نیرو را دوباره به دست گرفت، به این موضوع بارها و بارها اشاره کرده که قیمت آب مصرفی به ویژه در بخش خانگی اقتصادی نیست و بهتر است این قیمت افزایش پیدا کند. او در آخرین گفت وگوی تلویزیونی اش تاکید کرد که اگر قیمت آب ۴۰ درصد از قیمت فعلی آن هم بیشتر شود، اتفاق خاصی در سبد هزینه خانوار نمی افتد. وزیر نیرو چندین بار هم گفته میزان مبالغی که از مردم بابت قیمت آب و برق دریافت می شود تقریبا یک سوم هزینه هایی است که وزارت نیرو دریافت می کند. به همین دلیل وزیر و مدیران ارشد وزارت نیرو هم افزایش قیمت آب و برق و به ویژه آب را محتمل دانسته اند. آنها معتقدند به این زودی ها نمی توان قیمت تمام شده آب را از مردم دریافت کرد.

همچنین به علت اقتصادی نبودن قیمت آب و عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و هزینه دریافتی در سال های گذشته ۲۲هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به پیمانکاران سازندگانی تجهیزات و مشاوران وجود دارد.

اما بررسی قیمت آب در ۸ سال گذشته حاکی از آن است که متوسط قیمت مصرفی هر مترمکعب آب در بخش خانگی تقریبا ۴.۵ برابر شده و از ۸۰۵ ریال در سال ۸۴ به ۳۷۰۰ ریال در سال ۹۱ رسیده است. این در حالی است که قیمت تمام شده آب در فاصله این سال ها ۵.۲ برابر شده و از رقم ۱۲۶۶ ریال در سال ۸۴ به ۶۵۹۱ ریال در پایان سال ۹۱ رسیده است.

بر اساس جدول های مندرج در ذیل، ستون درصد پوشش نشان می دهد چند درصد از کل قیمت تمام شده آب توسط آب بهای دریافتی از مشترک (در یک متر مکعب) جبران می شود. این موضوع حاکی از آن است که از سال ۹۱ تاکنون با وجود آنکه فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شده، تنها حدود ۳۷ درصد از کل قیمت تمام شده آب توسط آب بهای دریافتی از مشترک جبران می شود و مابقی آن را دولت می پردازد.

با همه این وجود، وزارت نیرو بر این اصل است که هر اصلاح تعرفه ای در سال ۹۳ با توجه به قانون، مقررات و توان پرداخت مردم خواهد بود. بر اساس اعلام وزارت نیرو، هنوز تصمیمی در خصوص افزایش قیمت ها گرفته نشده و تغییر قیمت ها منوط به تصمیم دولت و ستاد هدفمندی یارانه ها خواهد بود.

جدول میزان پوشش میانگین فروش به قیمت تمام شده آب

از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱

سال

میانگین نرخ فروش (ریال)

قیمت تمام شده نقطه سربسر (ریال)

درصد پوشش

۱۳۸۴

۸۰۵

۱,۲۶۶

۶۴

۱۳۸۵

۸۲۹

۱,۴۵۲

۵۷

۱۳۸۶

۹۸۸

۱,۶۰۴

۶۲

۱۳۸۷

۱,۰۲۵

۱,۹۵۶

۵۲

۱۳۸۸

۱,۱۹۷

۲,۲۰۹

۵۴

۹ماهه اول ۸۹

۱,۵۳۴

۲,۵۹۲

۵۹

 ۳ماهه پایان ۸۹

۲,۵۱۶

۲,۵۹۲

۹۷

۱۳۹۰

۳,۴۹۴

۵,۵۳۷

۶۳

۱۳۹۱

۳,۷۰۰

۶,۵۹۱

۵۶

پوشش قیمت تمام شده آب

از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱

سال

میانگین نرخ فروش (ریال)

سهم هدفمندی

قیمت تمام شده نقطه سربسر

(ریال)

درصد پوشش

) ۹ ( ۱۳۸۴

۸۵۶

۱,۲۶۶

۶۸

۱۳۸۵

۱,۰۲۲

۱,۴۵۲

۷۰

۱۳۸۶

۱,۲۲۸

۱,۶۰۴

۷۷

۱۳۸۷

۱,۳۶۹

۱,۹۵۶

۷۰

۱۳۸۸

۱,۴۷۹

۲,۲۰۹

۶۷

۹ماهه اول ۸۹

۲,۳۹۹

۲,۵۹۲

۹۳

 ۳ماهه پایان ۸۹

۲,۵۱۶

۱,۵۶۳

۲,۵۹۲

۳۷

۱۳۹۰

۳,۴۹۴

۱,۴۸۳

۵,۵۳۷

۳۶

۱۳۹۱

۳,۷۰۰

۱,۲۴۱

۶,۵۹۱

۳۷در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات