در آرم گمرک به مفهوم واژه گمرک به اعتبار دروازه و دروازبان اقتصادی کشور توجه شده است.

به گزارش افکارنیوز ، آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران نمادی از واژه گمرک و در بردارنده مفاهیمی است. درآرم فوق به مفهوم واژه گمرک به اعتبار دروازه و دروازبان اقتصادی کشور توجه شده است.

همچنین ‏نو‏ار سبز به مفهوم ورود و صدور آزاد کالا و نوار قرمز به مفهوم ورود و صدور ممنوع و کنترل شده کالا است. ‏

‏بر اساس این گزارش، نوار سبز و قرمز با فضای سفید بین آنها نشانگر پرچم جمهوری اسلامی ایران ودو نوار سیاه در دوزاویه آرم، چهارچوب دروازه و بیانگر کنترل گمرکی و اعمال قانون است. ‏

همچنین خطوط تشکیل دهنده آرم نمادی از حروف مقطع واژه گمرک می باشد. ‏
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات