به دنبال دیدار «رئیس گروه مالی گردشگری» با «رئیس سازمان جهانی جهانگردی» که در مادرید و به منظور بسترسازی برای توسعه فعالیت های فی مابین و طرح درخواست عضویت بانک گردشگری در UNWTO، ارگان رسانه ای رسمی این سازمان به انتشار رویداد فوق پرداخت.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در گزارش مذکور که در شماره دسامبر ۲۰۱۳ خبرنامه رسمی سازمان جهانی جهانگردی منتشر شده به این مطلب اشاره شده است که درخواست عضویت بانک گردشگری از ایران به عنوان نخستین بانک خصوصی داوطلب پیوستن به UNWTO در حال بررسی است.

بر اساس این گزارش، سازمان جهانی جهانگردی تاکنون هیچ بانکی را در میان اعضای خود نداشته و بانک گردشگری که مشغول طی کردن فرایند پیوستن به این سازمان است، نخستین بانک در UNWTO – که زیر مجموعه ای از سازمان ملل است – خواهد بود.

در این دیدار که با حضور مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و «طالب رفایی، رئیس سازمان جهانی جهانگردی برگزار شده بود، طرف ایرانی با تاکید بر عضویت شرکت سمگا از شرکت های عضو گروه مالی گردشگری به عنوان نخستین عضو سازمان جهانی جهانگردی از بخش خصوصی ایران خواستار بررسی شرایط عضویت دیگر عضو این گروه یعنی بانک گردشگری در این سازمان شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات