عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توافق دولت با رئیس کمیسیون تلفیق برای ارائه بخش های مهم لایحه هدفمندی یارانه ها تا زمان بررسی بودجه در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، محمدعلی عبدالله زاده با اشاره به وضعیت لایحه بودجه ۹۳ کل کشور اظهار داشت: امروز ساعت یک عصر کمیسیون برنامه و بودجه جلسه خواهد داشت تا پیشنهادات کمیسیون ها در تلفیق ارائه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بودجه سال آینده نقاط ضعف و قوت دارد، تصریح کرد: مبلغ کل درآمدهای عمومی ۲۱۸ هزار میلیارد تومان است و بقیه درآمد عمومی غیر از درآمدهای اختصاصی دولت، رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: با توجه به عدم تحقق بودجه ۹۲ که حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از ۱۶۶ هزار میلیارد بودجه عمومی محقق شد، منابع بودجه سال آینده آرمانی پیش بینی شده است.

این نماینده مجلس دیگر مشکل لایحه بودجه را عدم پیش بینی لایحه هدفمندی یارانه ها دانست و تاکید کرد: اکنون یک بند در بودجه برای هدفمندی وجود دارد که ۳۹ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف برای اجرای هدفمندی است.

به گفته عبدالله زاده نماینده فردوس، باید قانون هدفمندی یارانه در سال ۹۳ اجرا شود و در این صورت نیز لایحه بودجه را تحت تاثیر قرار می دهد و چون از جزئیات آن خبری نیست نمی توان کاری کرد.

وی در مورد نظر دولت برای لایحه هدفمندی یارانه ها گفت: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس جمهور جلسه ای داشته و قرار شد که بخش هایی از هدفمندی در بودجه سال آینده و در جلسات تلفیق ارائه و بررسی شود.

عبدالله پور افزود: قرار شد مسائل مهم لایحه هدفمندی یارانه ها در روزهای رسیدگی به بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: افزایش قیمت حامل های انرژی، کمبود منابع یارانه ها و شیوه پرداخت یارانه نقدی و دهک ها از جمله این مسائل است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات