مرکز آمار خبر داد

اگرچه با افزایش ۲۳.۸ درصدی درآمد سالانه خانوارهای شهری هزینه و درآمد آن ها تراز می شود اما با وجود رشد ۲۷ درصدی درآمد در خانوارهای روستایی میزان هزینه سالانه از درآمد آنها بیشتر است.

به گزارش افکارنیوز ، اگرچه با افزایش ۲۳.۸ درصدی درآمد سالانه خانوارهای شهری هزینه و درآمد آن ها تراز می شود اما با وجود رشد ۲۷ درصدی درآمد در خانوارهای روستایی میزان هزینه سالانه از درآمد آنها بیشتر است.

بنابر اعلام مرکز آمار از آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارها در مناطق شهری و روستایی در سال گذشته متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان بود که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۳.۸ درصد افزایش یافته است.

گوشت بیشترین مصرف خوراکی و مسکن بالاترین هزینه غیر خوراکی خانوارهای شهری

این در حالی است که از کل هزینه سالانه خانوار شهری نزدیک به ۴۴۶ هزار تومان با سهم ۲۷.۱ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و حدود ۱۱ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان با سهم ۷۲.۹ درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است که در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۴ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیر خوراکی بیشترین سهم با ۴۶ درصد مربوط به مسکن بوده است.

محل درآمد خانوارهای شهری کجاست؟

بنابر این گزارش متوسط درآمد اظهار شده ۱۶ میلیون و ۷۲۴ هزار تومانی خانوارها نسبت به سال قبل ۲۳.۸ درصد افزایش داشته است.

اما منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۲۷.۷ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۸ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و ۵۵.۶ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

امکانات رفاهی خانوارهای شهری

در عین حال ۹۳ درصد از خانوارهای آمارگیری شده شهری از گاز لوله کشی، ۹۲ درصد از تلفن همراه و ۴۲ درصد از اتومبیل شخصی استفاده کرده اند. این ارقام برای سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۹۲،۹۰ و ۴۰ درصد بوده است. همچنین نحوی تصرف محل سکونت ۲۲ درصد از خانوارهای شهری، اجاری و رهنی است که در سال ۱۳۹۰ این رقم ۲۳ درصد بوده است.

هزینه خانوارهای روستایی شش میلیون کمتر از شهری است

طبق گزارش مرکز آمار متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی ۱۰ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۲۸.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

از کل هزینه سالانه خانوار روستایی چهار میلیون و ۵۸۰ هزار تومان با سهم ۴۲.۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان با سهم ۵۷.۷ درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است.

این در حالی است که در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۵ درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های غیر خوراکی، بیشترین سهم با ۲۸.۱ درصد مربوط به مسکن بوده است.

درآمد ۱۰ میلیونی خانوارهای روستایی

اما ازمتوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی حدود ۱۰ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان است که نسبت به سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است.

منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که ۲۴.۹ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۲۸.۸ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و ۴۶.۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

فقط ۴۸ درصد روستاییان از گاز استفاده می کنند

این در حالی است که ۴۸ درصد از خانوارهای آمارگیری شده روستایی از گاز لوله کشی، ۸۱ درصد از تلفن همراه و ۲۲ درصد از اتومبیل شخصی استفاده کرده اند. این ارقام برای سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۴۵،۷۸ و ۲۰ درصد بوده است. همچنین نحوی تصرف محل سکونت پنج درصد از خانوارهای روستایی، اجاری و رهنی است که در سال ۱۳۹۰ این رقم ۵.۲ درصد بوده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات