اسدالله عسگراولادی:

اسدالله عسگراولادی گفت: در حال حاضر نیازی به اتاق ایران و آمریکا نداریم و من نگفته ام که سال آینده اتاق ایران و آمریکا احیا می شود.

به گزارش افکارنیوز ، اسدالله عسگراولادی در پاسخ به این سؤال که رسانه ها خبری از شما منتشر کرده اند، مبنی بر اینکه سال آینده اتاق ایران و آمریکا احیا می شود، اظهار داشت: در حال حاضر نیازی به اتاق ایران و آمریکا نداریم.

وی افزود: وقتی هیچ رابطه اقتصادی با امریکا نداریم لزومی ندارد که اتاق بازرگانی داشته باشیم.

وی در واکنش به این سؤال که یکی از رسانه ها از قول شما خبری زده مبنی بر اینکه سال آینده اتاق بازرگانی ایران و آمریکا احیا می شود، گفت: من نگفته ام احیا می شود، بلکه گفته ام باید سال آینده با توجه به شرایط روی این موضوع بررسی و مطالعه کنیم.

عسگراولادی گفت: تا زمانی که روابط اقتصادی ایران و آمریکا اصلاح نشود، نیازی به اتاق بازرگانی ایران و آمریکا نداریم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات