هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران که گفته است: کارگران با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد نتوانستند زندگی کنند که حالا با افزایش ۱۸ درصدی بتوانند.

به گزارش افکارنیوز ، وی با بیان اینکه تورم موجود با افزایش ۱۸ درصدی هیچگونه همخوانی ندارد، افزود: اگر سال آینده تورم به این رقم نرسد که غیرممکن است برسد وضع زندگی کارمندان که هیچ کارگران هم فاجعه آمیز خواهد بود! واقعا ما متعجب هستیم از این کارگران محترم. از خودمان هم به عنوان یک کارگر تعجب می کنیم که دلمان می خواهد حقوقمان افزایش یابد.

می دانید چرا؟ چون هنوز حقوق ما ۱۸ درصد اضافه نشده همه اجناس صد در صد گران می شود و تا ما اعتراض می کنیم که چرا؟ می گویند مگر حقوقتان اضافه نشده است که حالا اعتراض دارید؟ ما هم سریع از اعتراضمان خجالت کشیده و بها را پرداخت کرده و سریع از مغازه خارج می شویم.

به هر حال چون قیمت ها همواره بلندپروازتر از حقوق ما هستند ترجیح می دهیم حقوقمان چندان زیاد نشود تا در سر زدن های گاه و بیگاهمان به مغازه ها چون اصحاب کهف از صعود قیمت ها در نمانیم و بتوانیم حداقل صفر قیمت درج شده روی اجناس را محاسبه کنیم و به روزهای خوب گذشته فکر کنیم. روزهایی که در آن قیمت ها پایین بود اما در پس یادآوری این خوشی ها یادمان می رود که آن زمان نیز حقوق ما پایین تر از قیمت ها بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات