آمارهای رسمی ارائه شده در زمینه ضریب نفوذ اینترنت در کشور براساس تکنولوژیهای مختلفی چون دایل آپ، adsl، وایمکس، gprs و فیبرنوری حاکی از آن است که اینترنت در ۴ استان اصفهان، مازندران، تهران و قم در میان بیش از ۶۰ درصد مردم کاربرد دارد و این درحالی است که اینترنت در سایر استانها ضریب نفوذی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد را به خود اختصاص داده است.

به گزارش افکارنیوز ، براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، ۴۰ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۷۴۰ کاربر اینترنت در ایران وجود دارند که با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در کشور، ضریب نفوذ اینترنت تا پایان نیمه اول امسال ۵۴.۱۸ درصد برآورد می شود؛ در همین حال تعداد مشترکان اینترنت در ایران نیز ۲۶ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۹۴۸ مشترک اعلام شده است.

این آمار نشان می دهد که استان مازندران با ضریب نفوذ ۷۴.۸ درصد بیشترین کاربر اینترنت را دارد و پس از آن تهران با ضریب نفوذ ۷۰.۳۵ درصد، اصفهان با ضریب نفوذ ۶۶.۰۵ درصد، قم با ضریب نفوذ ۶۲.۵۹ درصد و سمنان با ضریب نفوذ ۵۸.۵ درصد به ترتیب استان های دارای بیشترین کاربر اینترنت به شمار می آیند.

در این رده بندی هیچ استانی در کشور دارای ضریب نفوذ بیش از ۹۰ درصد نیست و ۳۰ تا ۶۰ درصد جمعیت در ۲۷ استان کاربر اینترنت هستند.

طبق بررسی های صورت گرفته استان خراسان شمالی با ضریب نفوذ ۳۲.۴۱ درصد، کم کاربر ترین استان از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت است و پس از آن، استانهای سیستان و بلوچستان و لرستان قرار دارند.

جدول ضریب نفوذ اینترنت در استانهای مختلف کشور

در جدول زیر ضریب نفوذ استانهای مختلف کشور و تعداد کاربران و تعداد مشترکان آنها براساس استانهایی که دارای بیشترین کاربر هستند آمده است.

ردیف استان ضریب نفوذ اینترنت (درصد) تعداد کاربر (نفر) تعداد مشترک (نفر) جمعیت (نفر) ردیف استان ضریب نفوذ اینترنت (درصد) تعداد کاربر (نفر) تعداد مشترک (نفر) جمعیت (نفر)
۱ مازندران ۷۴.۸ درصد ۲۲۹۹۲۹۱ ۱۱۰۲۱۲۲ ۳۰۷۳۹۴۳ ۱۷ گلستان ۴۸.۰۷ درصد ۸۵۴۲۳۳ ۴۸۶۵۷۹۶ ۱۷۷۷۰۱۴
۳ اصفهان ۶۶.۰۵ درصد ۳۲۲۲۵۵۰ ۱۹۱۰۶۷۱ ۴۸۷۹۳۱۲ ۱۹ همدان ۴۶.۹۶ درصد ۸۲۵۷۶۵ ۴۸۸۲۰۴ ۱۷۵۸۲۶۸
۴ قم ۶۲.۵۹ درصد ۷۲۰۸۷۴ ۴۹۰۵۱۶ ۱۱۵۱۶۷۲ ۲۰ قزوین ۴۵.۷۱ درصد ۵۴۹۲۶۸ ۳۶۲۱۸۴ ۱۲۰۱۵۶۵
۵ سمنان ۵۸.۵ درصد ۳۶۹۲۴۵ ۲۳۹۲۵۱ ۶۳۱۲۱۸ ۲۱ ایلام ۴۵.۵۹ درصد ۲۵۴۱۸۷ ۱۷۵۴۰۸ ۵۵۷۵۹۹
۶ خوزستان ۵۸.۰۳ درصد ۲۶۲۹۶۱۷ ۱۵۵۵۰۲۵ ۴۵۳۱۷۲۰ ۲۲ مرکزی ۴۵.۵۵ درصد ۶۴۴۰۹۵ ۳۹۹۴۵۴ ۱۴۱۳۹۵۹
۷ هرمزگان ۵۸.۰۹ درصد ۹۱۶۷۸۴ ۶۳۶۹۷۶ ۱۵۷۸۱۸۳ ۲۳ آذربایجان غربی ۴۴.۷۹ درصد ۱۳۷۹۹۲۵ ۸۷۷۲۷۵ ۳۰۸۰۵۷۶
۸ فارس ۵۶.۸۴ درصد ۲۶۱۲۷۱۶ ۱۷۱۹۶۱۴ ۴۵۹۶۶۵۸ ۲۴ البرز ۴۲.۲۲ درصد ۱۰۱۸۵۵۸ ۸۱۴۱۴۵ ۲۴۱۲۵۱۳
۹ یزد ۵۴.۷۳ درصد ۵۸۸۰۵۱ ۳۹۹۳۴۵ ۱۰۷۴۴۲۸ ۲۵ کرمانشاه ۴۱.۳۹ درصد ۸۰۵۱۶۵ ۵۶۶۱۳۴ ۱۹۴۵۲۲۷
۱۰ گیلان ۵۳.۷۵ درصد ۱۳۳۳۳۹۲ ۱۰۲۴۹۰۹ ۲۴۸۰۸۷۴ ۲۶ کهگیلویه و بویر احمد ۳۹.۷۸ درصد ۲۶۱۹۷۴ ۱۶۶۲۲۹ ۶۵۸۶۲۹
۱۱ چهارمحال بختیاری ۵۲.۵۹ درصد ۴۷۰۸۵۶ ۳۰۷۴۷۴ ۸۹۵۲۶۳ ۲۷ خراسان جنوبی ۳۷.۷۴ درصد ۲۵۰۰۳۶ ۱۶۰۸۸۶ ۶۶۲۵۳۴
۱۲ بوشهر ۵۲.۴۱ درصد ۵۴۱۳۳۹ ۳۹۳۷۱۳ ۱۰۳۲۹۴۹ ۲۸ کرمان ۳۶.۸۹ ۱۰۸۴۳۱۷ ۷۲۶۰۴۱ ۲۹۳۸۹۸۸
۱۳ اردبیل ۵۲.۲۸ درصد ۶۵۲۷۰۱ ۳۵۷۹۶۵ ۱۲۴۸۴۸۸ ۲۹ سیستان و بلوچستان ۳۶.۴۵ درصد ۹۲۳۷۳۲ ۵۱۷۹۹۸ ۲۵۳۴۳۲۷
۱۴ آذربایجان شرقی ۵۰.۹۴ درصد ۱۸۹۷۱۶۰ ۱۳۵۸۴۶۵ ۳۷۲۴۶۲۰ ۳۰ لرستان ۳۵.۳۶ درصد ۶۲۰۲۷۲ ۴۱۳۶۱۶ ۱۷۵۴۲۴۳
۱۵ زنجان ۴۹.۸۱ درصد ۵۰۵۹۳۱ ۳۱۵۹۱۷ ۱۰۱۵۷۳۴ ۳۱ خراسان شمالی ۳۲.۴۱ درصد ۲۸۱۲۲۵ ۱۹۹۵۵۲ ۸۶۷۷۲۷
۱۶ خراسان رضوی ۴۸.۸۵ درصد ۲۹۲۸۲۵۵ ۲۰۹۲۴۸۶ ۵۹۹۴۴۰۲


اینترنت موبایل محبوبترین تکنولوژی برای کاربران ایرانی

آمارهای ارائه شده نشان می دهد که سهم اتصال به اینترنت از طریق GPRS در کل کشور بیش از سایر اتصالات است. به نحوی که بالغ بر ۲۱.۰۳ درصد کاربران که حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۹۶۰ نفر می شوند از موبایلشان برای اتصال به اینترنت استفاده می کنند.

در همین حال شمار کاربران اینترنت ADSL در کل کشور بالغ بر ۹ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۴۳۵ نفر است که ضریب نفوذ ۱۲.۶۲ درصدی را شامل می شود و شمار مشترکان ADSL نیز ۳ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۷۷۴ نفر برآورد می شود.

تعداد کاربران اینترنت دایل آپ نیز ۶ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۰ نفر تا پایان نیمه اول امسال اعلام شده که این تعداد کاربر ضریب نفوذ ۹.۲۳ درصدی اینترنت کشور را رقم زده اند. شمار مشترکان دایل آپ نیز ۳ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۳۸۰ نفر اعلام شده است.

به گزارش مهر، براساس این آمارها، ۳.۱۸ درصد کاربران از طریق فناوری وایمکس به اینترنت متصل می شوند و از این رو تعداد کاربران وایمکس در کشور ۲ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۵۸۵ نفر و شمار مشترکان این فناوری نیز ۹۵۵ هزار و ۸۳۴ نفر اعلام شده است.

تعداد کاربرانی که با فیبرنوری به اینترنت متصل می شوند نیز ۶ میلیون و ۱۰۶ هزارنفر است که این تعداد کاربر ۸ درصد تعداد کل کاربران اینترنت کشور را شامل می شوند؛ در همین حال تعداد مشترکان فیبرنوری ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار نفر اعلام شده است.

ضریب نفوذ اینترنت در ۶ ماهه نخست امسال در حالی ۵۴.۱۸ درصد از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت - متما- اعلام شده که ضریب نفوذ اینترنت براساس همین شاخص ها در پایان سال ۹۱ بالغ بر ۶۱.۶ درصد و تا پایان سال ۹۰ بالغ بر ۴۳ درصد اعلام شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات