در صورت قرار گرفتن در شمول معاینه فنی خودروها و تامین بودجه مورد نیاز:

هریک از قطعات خودرو دارای عمر مفیدی هستند که پس از اتمام آنها حتما باید نسبت به تعویض این قطعات اقدام کرد و در صورت قرار گرفتن در شمول معاینه فنی خودروها و تامین بودجه مورد نیاز، ایران خودرو برای تعویض کاتالیست و کنیستر آمادگی دارد.

به گزارش ایکو پرس کیوان وزیری، مدیر اجرا و نظارت بر استاندارد خودروی گروه صنعتی ایران خودرو ضمن اشاره به لزوم تعویض کاتالیست و کنیستر خودروها پس از اتمام عمر مفید آن گفت: عمر مفید کاتالیست (جاذب گازهای خروجی) و کنیستر (جاذب بخارات بنزین) ۶۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر، با توجه به کیفیت سوخت و کارکرد صحیح موتور خودرو است.

وی تاکید کرد: لازم است بازرسی این دو قطعه نیز در معاینات فنی ادواری خودروها قرار گیرد تا در صورت نیاز مشتریان نسبت به تعویض آن ها اقدام کنند.

وزیری افزود: به دلیل این که تولید ۱۰۰ درصد داخلی این قطعات به صرفه اقتصادی نیست، حدود ۶۰ درصد آن ها از مواد اولیه منابع خارجی تامین می شوند و در صورت برنامه ریزی منسجم با نهادهای مرتبط از جمله معاینات فنی مربوط به شهرداری ها و یا سازمان حفاظت محیط زیست، ایران خودرو می تواند نسبت به برنامه ریزی و تامین بودجه ارزی و ریالی مورد نیاز برای تعویض مواردی که عمر مفید این دو قطعه به پایان رسیده اقدام کند.

مدیر اجرا و نظارت بر استاندارد خودروی ایران تاکید کرد: پایان یافتن عمر مفید این قطعات به منزله از بین رفتن خواص استاندارد یورو ۴ در آنها است.

وزیری گفت: ایران خودرو برای تبدیل قطعات مرتبط با آلایندگی از جمله کنیستر، کاتالیست و قطعات موتور تحت عنوان BOM موتوری و سایر موارد به استانداردهای یورو ۴ سرمایه گذاری بسیاری انجام داده است.

وی تاکید کرد: البته در صورتی که سوخت استاندارد متناسب به صورت سراسری توزیع نشود، خدمات پس از فروش شاهد ضرر و زیان قابل توجهی خواهد بود که البته این زیان اقتصادی در نهایت متوجه مصرف کننده و تولیدکننده است.

وزیری ادامه داد: استفاده از سوخت یورو ۲ در خودرویی که مغز هوشمند آن براساس استاندارد یورو ۴ تنظیم شده، موجب مغایرت برنامه ریزی مهندسی شده و افزایش گازهای آلاینده و مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت.

وی با تاکید بر این که این امر، مردم را دچار معضلات زیاد اقتصادی خواهد کرد، تصریح کرد: از سوی دیگر سهام داران نیز به عنوان یکی از ذی نفعان ایران خودرو خواستار پاسخ گویی برای این سرمایه گذاری بی نتیجه و افزایش هزینه های خدمات پس از فروش خواهند شد.

وی ادامه داد: گروه صنعتی ایران خودرو مجری قوانین وضع شده از سازمان ها و نهادهای دولتی از جمله حفاظت محیط زیست و استاندارد در زمینه مصرف سوخت است و تاکنون نیز در این زمینه با احترام به قوانین، کلیه استانداردها را اخذ کرده است.

وی رعایت استانداردهای مصوب ملی را اصلی مهم در ارتباط با شرکا، تامین کنندگان داخلی و خارجی و پروژه های توسعه محصول و تولیدات جاری دانست.

وزیری در پایان، تامین بودجه ارزی و ریالی مورد نیاز برای تامین قطعات مرتبط با آلایندگی و توزیع سوخت یورو ۴ را مهم ترین دغدغه خودروسازان در زمینه کاهش مصرف سوخت و آلایندگی ها دانست
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات