توزیع سبد کالا به شیوه ای نوین

میخواهیم مسئولان بدانند تصمیم هایی که میگیرند در این سر دنیا چگونه اعمال می شود و چه بر سر آدم ها می آورد.

معذرت میخواهیم که مجبور شدیم این عکس ها را منتشر کنیم. میخواهیم مسئولان بدانند تصمیم هایی که میگیرند در این سر دنیا چگونه اعمال می شود و چه بر سر آدم ها می آورد. آدم های آن دولت قبل  پول این یارانه را میریختند به حساب شخصی ما و چون صدها عابر بانک و کارت خوان در شهر ماست صفها این قدر طولانی نمی شد و کسی خجالت نمی کشید از گرفتن پول یارانه اش. حتی می توانستی نگه داری برای روز مبادا. اگر هم میخواستی این پول را خرج کنی، میرفتی سراغ برنج فروش، بقالی… اما حالا رفیق تخم مرغ فروش ما می گوید همین روز اولش تاثیرش روی بازارشان گذاشته است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید
  • سجاد

    باباعوض کنید این عکس ها رو دیگه

نظرات