امام جمعه بروجرد:

لرستان خبر: امام جمعه بروجرد با اشاره به افزایش آمار سرقت درجامعه گفت: باید با عوامل ناامنی درجامعه به شدت برخورد شود و فقیر بودن نمی تواند دلیل بر ارتکاب جرم شود چرا که فقر فقیران همانند ثروت ثروتمندان امتحانی برای آنها است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات