استاندار لرستان:

لرستان خبر: استاندار لرستان گفت: به دنبال راه‎اندازی خرم‎آباد به عسلویه هستیم که به علت اینکه شرکت هواپیمایی آن از ما مهلت خواسته است، راه‎اندازی این سفر از روزهای اخیر به اول مهر ماه امسال موکول شد که این امر می‎تواند، تاثیر زیادی در توسعه و فراهم کردن زیرساخت‎های استان است.

لرستان خبر، هوشنگ بازوند دیشب در کارگروه اشتغال در لرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از زیرساختهای استان توسعه و فعال شدن پروازهای فرودگاه است، بنابراین ما نیز به دنبال فعال کردن پروازهای متنوع در فرودگاه استان هستیم.

 

وی عنوان داشت: فرودگاه خرمآباد که در سالهای گذشته تعطیل بوده خوشبختانه امروز جز 16 فرودگاه فعال و مجهز کشور است که استقبال خوبی از سوی مسافران از آن میشود.

 

استاندار لرستان گفت: با توجه به اینکه بخش خصوصی باید در استان لرستان و فراهم کردن زیرساختهای این استان حضور فعالی داشته باشد، ما نیز در این خصوص همه تلاش خود را به کار میگیریم، زیرا ما شاهد این هستیم که امروز در ترکیه بزرگترین و مجهزترین فرودگاه فعال است، این در حالی است که دولت هیچ مبلغی در راستای فعال شدن آن پرداخت نکرده است، بنابراین ما باید زمینه فراهم کردن حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی را به استان فراهم کنیم تا لرستان هر روز آبادتر شود.

 

بازوند خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است که اگر بانکها نیز این امر را قبول دارند، باید نقش خود را به خوبی انجام و با بخش خصوصی سختگیرانه عمل نکنند و تمام سعی خود را برای باز کردن گرههای بخش خصوصی به کار بگیرند.

 

وی بیان داشت: انتظار ما تایید کردن طرحهای غیرتوجیهدار توسط بانکهای استان نیست، اما بانکها نباید عرصه را بر روی طرحهای توجیهدار و مصوب شده در کارگروه اشتغال تنگ کنند و اگر بانکهای در این خصوص کوتاهی کنند، باید جوابگو باشند.

 

استاندار لرستان با اشاره به بحث بیکاری فرزندان شهدا و ایثارگران لرستان متذکر شد: متاسفانه 10 درصد بیکاری فرزندان و خانوادههای شهد ای سراسر کشور مربوط به استان لرستان است که این امر جای نگرانی دارد.

 

وی افزود: امروز بیکاری در استان ما بیداد میکند که رفع این معضل بزرگ باید توسط مسئولان و همکاری بانکها انجام شود.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات