پس از سه سال /

لرستان خبر: استاندار لرستان گفت: با پیگیری های صورت گرفته 500 میلیارد ریال از محل ردیف های شناور قانون بودجه امسال به حوزه صنعت و معدن لرستان اختصاص یافت. در حالی که طی سه سال گذشته حتی یک ریال اعتبار از این محل به حوزه صنعت و معدن لرستان اختصاص نیافته بود.

لرستان خبر، هوشنگ بازوند روز سه شنبه در جمع خبر نگاران با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با وزیر صنعت، معدن و تجارت لرستان و همچنین معاونین وزیر افزود: این در حالیست که طی سه سال گذشته حتی یک ریال اعتبار از این محل به حوزه صنعت و معدن لرستان اختصاص نیافته بود.
 

وی اظهار داشت: در ردیف های شناور و متفرقه 11 سرفصل وجود دارد که مدیریت ارشد استان از این محل ها نسبت به دریافت سهم استان در بخشهای صنعت و معدن اقدام کرده است.
 

بازوند همچنین به اعتبارات اختصاص یافته به استان برای تهیه نقشه های اکتشافی زمین شناسی لرستان اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز با پیگیری های صورت گرفته حدود 150 میلیارد ریال به استان لرستان اختصاص یافته است.
 

وی با بیان اینکه چهار مرحله از این نقشه های اکتشافی لرستان از سوی مشاوران بومی تهیه می شوند عنوان کرد: همچنین چهار مرحله دیگر از سوی سازمان زمین شناسی کشور و دو مرحله نیز توسط مرکز زمین شناسی استان تهیه خواهد شد.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات