ظهر امروز /

لرستان خبر: گردهمایی تخصصی اشتغال و خودکفایی ظهر امروز در لرستان برگزار شد. این همایش در راستای توانمندسازی خانواده‎های تحت حمایت و استفاده بهینه از ظرفیت سایر دستگاه‎های اجرایی لرستان در خرم‎آباد برگزار شد.

لرستان خبر، این همایش در راستای توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت و استفاده بهینه از ظرفیت سایر دستگاههای اجرایی لرستان با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مدیرعامل بانک تجارت لرستان، مدیر بیمهای صندوق بانک کشاورزی لرستان، مدیر مجتمع آموزشی و خدمات کشاورزی هومیان(بخش خصوصی) در خرمآباد برگزار شد.

 

در ادامه علیآفتابی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد لرستان به تشریح اهداف جلسه، گزارش عملکرد پنج ماهه، موانع و مشکلات حوزه اشتغال، تشریح دستورالعملها و الزامات بودجه نکاتی را بیان داشت.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان در ادامه اظهار داشت: گسترش الگوهای کارآفرین در جامعه یکی از مهمترین بحثها است که باید مورد توجه قرار گیرد، بنابراین ارتقاء مهارت فارغالتحصیلان دانشگاهی در شرایط کنونی لرستان ضروری است، زیرا لرستان امروز بالاترین آمار بیکاری کشور را دارد، این در حالی است که بیش از 50 درصد بیکاران لرستانی فاقد مهارت لازم هستند.

 

علی آشتاب ادامه داد: لزوم نیاز سنجی آموزشی در استان لرستان، استفاده از ظرفیتهای سایر ادارات و سازمانها به خصوص دانشگاهها، پارک علم و فنآوری، سازمان فنی و حرفهای، همکاری مناسب با کمیته امداد به خصوص در بحث توزیع اعتبارات استانی از برنامه‏‌های ما در استان لرستان است که کمیته امداد لرستان نیز باید به این مسائل توجه بیشتری کند.

 

در ادامه حسین رفیعی مدیر بیمهای صندوق بانک کشاورزی استان به ارائه گزارش عملکرد صندوق بیمه بانک کشاورزی، تشریح تعهدات بیمهگر و بیمهگذار با نظارت بانک کشاورزی، نحوه پرداخت غرامت به مددجویان تحت حمایت امداد، تشریح عوامل خطر طرحهای بیمه شده، آمادگی هرگونه همکاری سازنده با امداد پرداخت.

 

مدیرعامل بانک تجارت استان لرستان خدمترسانی به مردم در نظام جمهوری اسلامی و رضایتمندی آنها تاکید زیادی شده است، بنابراین ما نیز باید این امر را مورد توجه قرار دهیم.

 

سید امیرحسین شمس‌ دولت‌آبادی اضافه کرد: یکی از برنامههای ما در این بانک ایجاد همدلی و وفاق در انجام امورات در بین دستگاههای اجرایی و آشنایی به سیستم کاری است.

 

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌‏های اجرایی باید با قوانین و مقررات بانکها به خوبی آشنا شوند، عنوان داشت: توجیه متقاضیان به منظور پرداخت تسهیلات به آنها یکی از برنامههای ما است.

 

این مسئول بیان داشت: آمادگی هرگونه همکاری سازنده با کمیته امداد به خصوص تصویب طرح متقاضیان معرفی شده، قرضالحسنه بانکی درسالجاری را داریم.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات