رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

لرستان خبر: رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: امسال میزان کشت دیم گندم در لرستان با توجه به بارش های مناسب نسبت به سال گذشته 2 درصد افزایش و میزان کشت آبی گندم در مدت مشابه 6.6 درصد افزایش داشته است.

به گزارش لرستان خبر، مهرداد غضنفری روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال میزان کشت دیم گندم در لرستان با توجه به بارش های مناسب نسبت به سال گذشته 2 درصد افزایش و میزان کشت آبی گندم در مدت مشابه 6.6 درصد افزایش داشته است.

 

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: تاکنون این میزان کشت گندم دیم استان بیش از 141 هزار هکتار را زیر کشت برده است که 15 درصد از کشت دیم گندم به صورت مکانیزه بوده است.

 

وی عنوان کرد: تاکنون 32 هزار و 970 هکتار گندم آبی در استان زیر کشت پاییزه رفته که 62 درصد این میزان کشت به صورت مکانیزه انجام شده است.
 

وی خاطر نشان کرد: یک هزارو  450 تن بذر ارقام گندم در طبقات پرورشی، کادری و گواهی شده مورد استفاده قرار گرفته است که شاهد 19 درصد رشد نسبت به سال گذشته بودیم.


وی با اشاره به میزان بارندگی ها در استان، افزود: میزان بارشها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.
 

از مجموع بیش از 800 هزار هکتار اراضی کشورزی لرستان 25 درآبی و مابقی دیم است که سالانه بیش از دو میلیون تن انواع محصول از این سطح برداشت می شود.

 

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات