گزارش تصویری

طنین "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" امروز در راهپمایی روز قدس امروز در استان لرستان طنین انداز شد و مردم روزه دار استان با زبان روزه حضوری پرشور داشتند.

به گزارش لرستان خبر، طنین "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" امروز در راهپمایی روز قدس امروز در استان لرستان طنین انداز شد و مردم روزه دار استان با زبان روزه حضوری پرشور داشتند.

photo_2016-07-01_13-47-33photo_2016-07-01_13-47-39photo_2016-07-01_13-47-46photo_2016-07-01_13-48-00photo_2016-07-01_13-47-54photo_2016-07-01_13-48-07photo_2016-07-01_13-48-21photo_2016-07-01_13-48-29photo_2016-07-01_13-48-36photo_2016-07-01_13-48-15photo_2016-07-01_13-48-49photo_2016-07-01_13-48-55photo_2016-07-01_13-49-02photo_2016-07-01_13-49-10photo_2016-07-01_13-49-162125163

photo_2016-07-01_13-55-58photo_2016-07-01_13-56-12

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات