شعر طنز:

گر به مجلس راه یابد پای من****هرچه ویرانی است عمران می کنم

به گزارش لرستان خبر، این روزها نمایندگان مجلس وعده های زیادی می دهد که در خیلی از موارد جز وظایف و اختیارات و توان آن ها هم نیست.

 

وعده های یک نامزد انتخابات مجلس

حرف دل یک نماینده مجلس آینده:
 
گر به مجلس راه یابد پای من
هرچه ویرانی است عمران می کنم
 
می روم هر شب به میدان های شهر
هر چه ساعت بود میزان می کنم
 
مشکلات شهرتان را رتق و فتق
پشت میز و پشت فرمان می کنم
 
مرده ها را می کنم ساماندهی
شهرتان را باغ رضوان می کنم
 
شاعران شهر را در خانه ام
هفته ای یک بار مهمان می کنم
 
می شوم هر شب سوار بلدوزر
هر چه ناصافی است ویران می کنم
 
می نویسم طنز بر دیوار و در
شهرتان را من نمکدان می کنم
 
تا که کار خلق فورا حل شود
کارمندان را دو چندان می کنم
 
هی تراکم می فروشم را به را
یاری انبوه سازان می کنم
 

شهرداری را همه رایانه ای
کارها را سهل و آسان می کنم
 
می کنم هی کارهای خوب خوب
دشمنانم را پشیمان می کنم
 
مثل اقشار ضعیف اجتماع
نوش جان سویای سبحان می کنم
 
هم صدایی هم دلی هم زیستی
با سرای سا لمندان می کنم
 
 

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات