حسن روحانی در تیم مشاوران خود، یاران نزدیکی را دارد که به نظر می رسد، قطعا در دولت آینده دارای سمت خواهند بود.

در تیم مشاوران و نزدیکان حسن روحانی برخی از چهرها هستند که قطعا می توانند در دولت وی دارای جایگاه و پایگاه باشند.

در این میان می توان به چهره ای همچون علی یونسی اشاره کرد. وی وزیر اطلاعات دوره خاتمی و از مشاورازن نزدیک روحانی است.

گزینه بعدی، محمدباقر نوبخت است. وی نماینده چند دوره رشت در مجلس و از نزدیک ترین افراد به روحانی است. او در مجلس ششم جز اقلیت مجلس به شمار می رفت و نوبخت می تواند در حلقه دولتمردان اقتصادی قرار گیرد.

محمود واعظی هم در حال حاضر در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول فعالیت است، می تواند یکی از گزینه ها روحانی در دستگاه دیپلماسی باشد. او معاونت امور سیاست خارجی این مرکز است.

اسحاق جهانگیری هم که سابقه وزارت در دولت خاتمی را دارد و نیز از اعضای کارگزاران سازندگی محسوب می شود، می تواند در دولت روحانی، در یکی از سمت های مهم دولتی قرار بگیرد.
اکبر ترکان و محمدرضا نعمت زاده هم که ستاد روحانی در ایام انتخابات را اداره می کردند، می توانند از گزینه های قطعی دولتمردی در دولت اینده باشند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات