رییس جمهور کشورمان که به روسیه سفر کرده پیشنهادهای خود را به اجلاس کشورهای صادرکننده گاز ارائه کرد.

  محمود احمدی نژاد با حضور در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز که هم اکنون در مسکو در حال برگزاری است، اظهار کرد: انرژی ارزان و ارائه آن مهم ترین عامل اقتصادی در جهان است و تنظیم شرایط و کنترل آن در بحث تنظیم سیاست های راهبردی نقش بسزایی دارد.

وی افزود: امروز گروهی که سابقه سیاه برده داری را یدک می کشند با تسلط انحصاری به مراکز تصمیم گیری جهان تبعیض و فقر را به اکثریت کشورها تحمیل می کنند و مانع رسیدن جامعه جهانی به رفاه شده اند و اصرار دارند که با تسلط بر معادن و منابع جهان قیمت آن را به نفع خود تعیین کنند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: این کشورها از جنگ ارزی و فشار سیاسی نیز برای تحمیل خواسته های خود به بازار جهانی و ملت ها استفاده می کنند.

وی خطاب به سران کشورهای صادرکننده گاز، اظهار کرد: امروز باید با کمک یکدیگر جهان و مدیریت بخش های گوناگون آن از جمله اقتصاد را از انحصار خارج و زمینه مشارکت عادلانه و عمومی را فراهم کنیم.

احمدی نژاد همچنین با بیان این که بخش اصلی منابع فسیلی و گاز به ملت ها تعلق دارد، خاطرنشان کرد: می توانیم با یک مشارکت جمعی و هدفمند حقوق ملت های خود را استیفا کنیم. شایسته نیست خریداران انرژی بیش از صاحبان اصلی آن سود ببرند.

رییس جمهور با تاکید بر این که ما اضافه بر حق و عدالت چیزی نمی خواهیم، گفت: قیمت گذاری عادلانه بر انرژی به ویژه گاز بسیاری از نابرابری ها را برطرف و زمینه سلطه گری ها را از بین می برد.

وی با اشاره به تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز، ضمن این که تشکیل این مجمع را ابتکاری در جهت مشارکت عادلانه منابع و بازار جهانی دانست، به بیان پیشنهادهای خود در این رابطه پرداخت.

احمدی نژاد تهیه و تصویب مکانیزم های روشن برای قیمت گذاری عادلانه انواع گاز و اجرای آن از سوی این کشورها به طور مشترک را از جمله این پیشنهادها عنوان کرد.

وی همچنین تبادل تجربیات فنی و اجرایی اعضا در زمینه پالایش و تبدیل به عنوان یک بستر همکاری سازنده و مشترک و گسترش این تبادل تجربیات را از دیگر پیشنهادی خود به این مجمع عنوان کرد.

رییس جمهور همچنین در ادامه اظهار کرد: سرمایه گذاری و همکاری مشترک، اکتشاف و بهره برداری بین اعضا باید گسترش پیدا کند و همچنین با ایجاد سازوکار معین فرصتی برای کمک به کشورهای ضعیف و فاقد انرژی فسیلی لازم است تا پیشنهاد شود.

وی در ادامه گفت: زندگی پرشکوه و زیبا و حاکمیت عدالت و کرامت و آزادی حق همه انسان ها و وعده الهی است و به لطف خداوند انسان ها در مسیر شکوفایی استعدادهای الهی و زیبایی های معنوی در حرکتند و ایمان و عشق به عدالت روزافزون است.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: استقرار کامل عدالت در جهان که با خواست و مشارکت جمعی ملت ها و در سایه توحید حاصل می شود، سرآغاز زندگی حقیقی و شایسته بشری است که با حضور صالحان و مصلح کل و انسان کامل و امام عشق و زیبایی محقق خواهد شد.

رییس جمهور همچنین خطاب به سران کشورهای صادرکننده گاز در این اجلاس گفت: بیاییم با پافشاری بر عدالت و مدیریت مشترک جهانی و با همکاری و دوستی سهمی در این رویداد بزرگ داشته باشیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات