یک نماینده مجلس با اشاره به سابقه فعالیت سیاسی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به وی گفت: آقای ربیعی! چه تضمینی وجود دارد که باتوجه به سابقه سیاسی شما تصمیمات این وزارتخانه به سیاست آغشته نشود؟ .

رضا صابری نماینده مردم رامیان و آزادشهر، در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه پارلمان در مخالفت با علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به بیان آقای ربیعی تقریبا همه آحاد جامعه تحت تاثیر سیاست ها، برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه هستند که دو سال پیش با تصویب مجلس از ترکیب سه وزارتخانه تشکیل شد. البته آقای ربیعی ادغام این سه وزارتخانه را هوشمندانه اما ناقص می داند.

وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وزارتخانه ای با اهمیت شامل حوزه های گوناگون اعم از اقتصادی، بیمه ای، درمانی، آموزشی و اجتماعی دانست و افزود: اگر امروز در استان ها یا شهرستان ها با یک اداره کل مربوط به یک وزارتخانه سر و کار داریم در این وزارتخانه با چهار اداره کل مواجهیم؛ سازمان تامین اجتماعی و مسائل آن، شستا به عنوان بزرگترین زنجیر اقتصادی ایران، نیروی کار جامعه به گرفتاری های آن، بیمه و ناملایمات حوزه بازنشستگی تنها بخش کوچکی از موضوعات مربوط به این وزارتخانه است.

نماینده مردم آزادشهر در مجلس با طرح این سوال که نسبت های علمی و تجربی وزیر پیشنهادی با این وزارتخانه چیست، گفت: اگرچه میانگین داشتن تجربه و تخصص برای پذیرفت مسئولیت یک وزارتخانه موثر است و با احترام به تجربه آقای ربیعی در حوزه کارگری اما ۳۰ سال ممارست وی در حوزه های اطلاعاتی و امنیتی و دانشگاهی کفایت تجربه کافی برای این مسئولیت نیست.

وی افزود: البته برخورداری وزیر پیشنهادی به علم جامعه شناسی و مدیریت استراتژیک به لحاظ موضوعیت آسیب های اجتماعی در این وزارتخانه قابل توجه است اما از آن اولویت سازمانی فاصله دارد.

صابری با بیان اینکه وزیر پیشنهادی دارای یک چهره سیاسی است، تصریح کرد: آقای ربیعی! چه تضمینی است که وزارتخانه به تصمیمات سیاسی آغشته نشود؟

این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به برنامه های وزیر پیشنهادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: آقای ربیعی! شما در برنامه پیشنهادی بیکاری را اولین چالش وضع موجود و اشتغال و بازار کار را اولین برنامه خود ذکر کرده اید، مضافا اینکه تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار را بیان کرده اید و این در حالی است که شما در ذیل این موارد ۱۴ اقدام اجرایی را آورده اید که فقط یک بند به اعمال حمایت های قانونی و حقوقی در بیکاری اشاره شده است و ۱۳ مورد دیگر فقط به صیانت از نیروی شاغل اختصاص دارد.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس این سوال را مطرح کرد که آیا وزارت کار فقط صیانت از شاغلین را وظیفه خود می داند؟

وی با بیان اینکه کم توجهی نسبت به بیکاران نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه دامنه سرگردانی آنها را افزایش می دهد خاطرنشان کرد: امروز ادارات کار حتی مراجعه بیکاران را نیز نمی پذیرند و با ایجاد دفاتر کاریابی در بخش خصوصی از این مشکل رها شده و پاسخگوی بیکاران نیستند، حال به نظر شما یک بیکار باید چند سال به انتظار شغل از این دفتر به آن دفتر کاریابی مراجعه کند؟

صابری این سوال را از وزیر پیشنهادی پرسید که مدل کوتاه مدت شما برای حل مشکل بیکاری در کشور چیست؟

وی در ادامه طرح مباحث خود درباره وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شما به بیکاران بدهکار بانکی اشاره کرده اید، چگونه برنامه های پیشنهادی شما در این زمینه اجرایی خواهد شد.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس سوال دیگری از ربیعی پرسید و از وی خواست که به صورت شفاف به این سوالات پاسخ دهد.

وی یکی دیگر از مسائل مهم در رابطه با وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی را آسیب های اجتماعی دانست و تاکید کرد: آقای ربیعی اگر به برنامه هایتان نگاه کنید درخواهید یافت که نسبت به این حوزه به صورت ناقص توجه شده است و بایستی اقدامات جدی تری در این زمینه طرح و اجرایی شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات