نماینده مردم گچ ساران در خانه ملت گفت: اگر نگاه خوبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشته باشیم موجب فساد می شود.

غلامرضا تاج گردون نماینده مردم گچ ساران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بنده به عنوان یک کارشناس وقتی آقای ربیعی مطرح شد از دید کارشناسی شاید ابتدا موافق نبودم ولی وقتی چند جلسه با ایشان داشتم احساس کردم نیروی بسیار مناسبی برای این وزارتخانه انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه از سه جزء تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است، گفت: اینکه چه فردی متصدی این وزارتخانه شود، بسیار مهم است نگاه صرف اقتصادی و نگاه صرف اجتماعی آن را آسیب پذیر می کند.

تاج گردون تاکید کرد: ما باید یک نگاه استراتژی به این وزارتخانه داشته باشیم. آقای ربیعی با توجه به سوابقش و به دلیل نگاه استراتژیکش که بسیاری از موضوعات فرد شایسته ای است و می تواند تلفیق بسیار خوبی از این سمت داشته باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به سخنان ربیعی اظهار داشت: او در یکی از کمیسیون ها حرف جالبی زد و گفت: این مجموعه یک کشتی است به فرماندهی مقام معظم رهبری کسی نمی تواند از آن خارج شود. وزارت رفاه با صندوق هایی که در این وزارت داریم صندوق های بین نسلی هستند و متعلق به نسل فعلی نیستند.

وی ادامه داد: در زمانی که قانون وزارت رفاه می خواست تصویب شود بحث می شد که این وزارت چه نوع وزارتی است گفته می شد وزارت رفاه یک سازمان برنامه دیگر است.

تاج گردون افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو اثر مثبت و منفی دارد اثر مثبت آن موجب ارتقاء رفاه در کشور می شود و اثر منفی آن این است که اگر نگاه خوبی به آن نداشته باشیم موجب فساد می شود.

این نماینده مجلس گفت: متاسفانه یا خوشبختانه هر وقت راجع به این وزارتخانه صحبت می کنیم فورا موضوع شستا به ذهن ها می آید. آقای ربیعی گلوگاه های فساد را به خوبی شناسایی کرده و می تواند به دلیل شناخت گلوگاه های فساد در این وزارتخانه به خوبی عمل کند و صندوق های بین نسلی را برای تمام نسل ها نگاه دارد.

تاج گردون خاطرنشان کرد: اگر در نظام جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک دولت رفاه هستیم نگاه استراتژی به این وزارتخانه می تواند این کار را صورت دهد.

وی با بیان اینکه انتخاب انسان های عالم و اندیشمند هیچ گاه به ضرر ما نیست، گفت: اگر یک فرد کاملا سیاسی برای این وزارت انتخاب می شد قطعا این قدر دفاع نمی کردیم. ولی وقتی فردی با یک نگاه استراتژیک و علمی انتخاب شده باشد قطعا موثر خواهد بود.

تاج گردون در پایان با اشاره به کتاب های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: انتظار داریم نمایندگان محترم به آقای ربیعی رای بسیار خوبی دهند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات