نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه بهتر است رئیس جمهور پیش از معرفی سه وزیر پیشنهادی با مجلس رایزنی کند تا دوباره شاهد عدم رأی اعتماد مجلس نباشیم، گفت: نمایندگان حضور وزرای پیشنهادی در جمع فتنه گران را خط قرمز می دانند.

محمد سلیمانی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری درباره معرفی سه وزیر جدید از سوی روحانی اظهار داشت: سه وزارتخانه علوم، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش نقش اساسی در کشور دارند که با جوانان، فرهنگ و علم و پیشرفت کشور در ارتباط است.

سلیمانی بر همین اساس ادامه داد: بنابراین بهتر است رئیس جمهور پیش از معرفی سه وزیر پیشنهادی با مجلس رایزنی کند تا برای بار دوم ما شاهد عدم رای اعتماد مجلس به برخی وزاری پیشنهادی نباشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه شاخص های رای اعتماد به وزرا در دور اول، باید مورد توجه رئیس جمهور قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر وزرای پیشنهادی این سه وزارتخانه شاخص های مدنظر مجلس را داشته باشند ممکن است مانند برخی وزرا بیش از ۲۷۰ رای بیاورند، نه اینکه با رای ضعیف یا عدم اعتماد مواجه شوند.

سلیمانی با اشاره به تحرک اصلاح طلبان افراطی برای تصدی این سه وزارتخانه یادآور شد: به نظر می رسد که تجربه دوران سازندگی که بخش های اقتصادی به کارگزاران و بخش های آموزشی و ارتباط با جوانان به اصلاح طلبان واگذار می شد در حال تکرار است در حالی که این مکانیزم تقسیم کار یک تجربه ناموفق بود.

وی با بیان اینکه وزارتخانه های علوم و آموزش و پروش منبع نیروی انسانی توانمند هستند، تصریح کرد: دست رئیس جمهور برای معرفی وزرای کاردان، مدیر، مدبر و صالح بسته نیست و او می تواند افرادی بی حاشیه و در عین حال علمی و توانمند را به مجلس پیشنهاد کند.

* اگر ۱۰۰ بار دیگر حامیان فتنه معرفی شوند از مجلس رای اعتماد نمی گیرد


نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه نمایندگان همچنان درباره لزوم مرزبندی وزرای پیشنهادی با فتنه سال ۸۸ یک اجماع کلی دارند، یادآور شد: نمایندگان به حضور و سخنرانی وزرای پیشنهادی در جمع عده ای که علیه نظام و انقلاب فعال بوده اند، توجه داشته و آن را یک خط قرمز می دانند و اگر ۱۰۰ بار دیگر نیز فردی برای وزارت پیشنهاد شود که در فتنه نقش آفرین بوده نمی تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات