یکی از شرکتهای مشهور دولتی در زمینه اقتصادی که درآمد قابل توجهی در سال کسب می کند، بر اساس بخشنامه داخلی خود به کارمندی که ۱۲ روز متوالی مرخصی بگیرد، یک سوم حقوقش را به عنوان پاداش پرداخت می کند

به گزارش افکارنیوز ، بر اساس بررسی های کارشناسان یک نهاد نظارتی، یکی از شرکتهای مشهور دولتی در زمینه اقتصادی که درآمد قابل توجهی در سال کسب می کند، بر اساس بخشنامه داخلی خود به کارمندی که ۱۲ روز متوالی مرخصی بگیرد، یک سوم حقوقش را به عنوان پاداش پرداخت می کند که این موضوع انگیزه خوبی را برای ترک دو هفته ای محل خدمت توسط کارمندان پشت میزنشین این شرکت فراهم کرده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات