یکی از نزدیکان دبیرشورای عالی امنیت ملی خبر دیدار علی شمخانی با میرحسین موسوی را تکذیب کرد.

به گزارش افکارنیوز ، در پی انتشار هدفمند اخباری مبنی بر دیدار علی شمخانی با میرحسین موسوی و همچنین ارجاع پرونده موسوی و کروبی به شورای عالی امنیت ملی یکی از نزدیکان شمخانی گفت: هنوز اتفاقی نیفتاده و اصلاً چنین چیزی نیست و خبر وقوع چنین دیداری را تکذیب می کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات