با تصویب دولت، آیین نامه اجرایی تبصره بند (۷۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش افکارنیوز ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره بند (۷۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره بند یادشده را تصویب کرد.

بر این اساس، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استانها مجازند پروژه های آموزشی، پرورشی و ورزشی در دست ساخت با پیشرفت فیزیکی حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) را بر اساس توافقنامه مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان ها و خیرین مدرسه ساز و با استفاده از مشارکت آنها تکمیل کنند. در این توافقنامه باید برآورد مبلغ مورد نیاز که به وسیله خیرین مدرسه ساز تامین می شود و بازه زمانی اجرای تعهد ذکر شود.

همچنین نامگذاری پروژه های تکمیل شده توسط خیرین مدرسه ساز بر اساس مصوبه ۳/۴/۱۳۸۰ شورای عالی آموزش و پرورش انجام و تغییر آن بدون موافقت خیرین مدرسه ساز امکان پذیر نیست.

بر اساس این مصوبه، دولت استانداری ها را موظف کرده است مقدمات قانونی حذف پروژه هایی که از محل منابع استانی شروع و توسط خیرین مدرسه ساز تکمیل می شوند، از تعهدات موافقتنامه ای استان را مهیا کنند.

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز موظف است گزارش عملکرد مالی و عملیاتی پروژه هایی که از منابع ملی اجرا می شوند را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات