رییس کمیسیون اجتماعی مجلس علت جالبی را برای حمایت سرسختانه اش از سعید مرتضوی در بلوای ریاست بر تامین اجتماعی بیان کرد.

عبدالرضا عزیزی هرچند ترجیح داد که وارد این بحث نشود، اما یکی دو جمله درباره آن در پاسخ به سوالات خبر بیان کرد که در ادامه می خوانید:

شما یکی از طرفداران سفت و سخت مرتضوی بودید و مصاحبه های زیادی در حمایت از او داشتید، چرا از او حمایت کردید؟ فکر می کردید که کس دیگری نمی تواند برای تامین اجتماعی کار کند؟

گفتم با ارتباطاتی که دارد، می تواند کارهای خوبی برای تامین اجتماعی بکند. الان هم کارهای خیلی خوبی کرده است برای تامین اجتماعی. برو از انها بپرس ببین همه راضی اند.

اگر شما به جای آقای مرتضوی رییس تامین اجتماعی می شدید، نمی توانستید ۳۵ هزار میلیارد تومان طلب تامین اجتماعی را از دولت بگیرید؟

این ۳۵ هزار میلیارد تومان شده عین همین ۴ میلیون تومان بازنشسته ها شده. با ۳۵ هزار میلیارد تومان را همه دولت ها نداده اند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات