در این نشست که با عنوان «فردای (باصطلاح) آذربایجان جنوبی معاصر» برگزار شد، سخنرانان با طرح ادعاهای تجزیه طلبانه علیه ایران و نام بردن از آذربایجان ایران با اصطلاح مجعول “آذربایجان جنوبی”، بر لزوم جدایی آذریهای ایران و حمایت بیشتر دولت باکو از این روند تاکید تاکید کردند.

روز شنبه به حمایت دولت حاکم در شهر باکو، کنفرانسی ضد ایرانی در این شهر تشکیل شد و تعدادی غیر ایرانی در این کنفرانس در مورد تجزیه ایران بزرگ سخنرانی کردند.

در این جلسه که در هتلی در شهر باکو، تشکیل شد، تعدادی از چهره های سیاسی و نمایندگان پارلمان باکو نیز حضور داشتند و علیرغم اظهار دوستی در دیدار با مقامات ایرانی، به حمایت از تجزیه طلبان خودساخته پرداختند.

در این نشست قدرت حسنقلی اف نماینده مجلس باکو، تعدادی از صاحبنظران باکو، از جمله وفا قلیزاده مشاور سیاسی رئیس جمهوری سابق دولت باکو و نصیب نصیب لی سفیر اسبق دولت باکو در تهران و گلتکین حاجی بیلی حضور داشتند.

در این نشست که با عنوان ” « فردای (باصطلاح) آذربایجان جنوبی معاصر» ” برگزار شد، سخنرانان با طرح ادعاهای تجزیه طلبانه علیه ایران و نام بردن از آذربایجان ایران با اصطلاح مجعول “ آذربایجان جنوبی” ، بر لزوم جدایی آذریهای ایران و حمایت بیشتر دولت باکو از این روند تاکید تاکید کردند.

این در حالی است که دولت باکو و شهرهای پیرامون آن در طول تاریخی بخشی از ایران بزرگ تلقی می شدند که در زمان تجاوزگری روس ها به زور و تحمیل از ایران جدا شده اند. بسیاری از هموطنان آذری ایرانی بر اثر این تحمیل از سرزمین مادری جدا شده و همواره آرزوی پیوستن به مام میهن را داشته و دارند. اما دولت باکو می کوشد با برگزاری چنین جلساتی اوضاع را مغلوبه نشان دهد! اما نه می توان به انکار تاریخ پرداخت و نه می توان اعتراضات مردم این دولت شهر را در دنیای کنونی نادیده گرفت. شاید زمان آن رسیده است که دولت ایران حداقل با استفاده از ابزار خود، در نهادهای بین المللی بتواند یک نظر سنجی در میان مردم باکو و شهرهای پیرامون برای بازگشت آنان به مام وطن برگزار کند تا آذری های ایرانی که سالهاست رنج غربت را دور از دوستان و آشنایان خانواده و میراث کهن گذرانده اند با اتصال به سرزمین مادری، تسکین یابند. افرادی که متعلق به این آب و خاک هستند و قرن های طولانی نفس در نفس با این آب و خاک گره خورده اند.

به نظر می رسد انفعال دولت ایران در این زمینه باید پایان پذیرد و ایرانیان آذری که سالهاست دور از وطن در غربت به سر برده اند، به کشور اصلی باز گردند تا در کنار سایر ایرانیان قدرت کشور را بیش از پیش به خ جهانیان برسانند.

در ادامه گزارش تصویری جلسه تجزیه طلبان بیگانه منعکس می شود تا آذری ها داخل ایران و آذری های ایرانی در غربت بیشتر با این تجزیه طلبان آشنا شوند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات