«ایران به موضوع مکالمه تلفنی باید واقع بینانه نگاه کند. آمریکا بازی بزرگتری را دنبال می کند و در این بازی می خواهد ایران در اجرای برنامه هسته ای خود تسلیم شود» .

رادیو فردا ارگان سازمان سیا ضمن انتقاد این تحلیل خاطرنشان کرد: نباید واقعیت های ضمنی مکالمه تلفنی اوباما و روحانی را به بخش تبلیغاتی و نمایشی بازی فروخت. اوباما با ابتکار تلفن کردن به روحانی مسیری را باز کرده اما این باز کردن افق، طبیعتا انتظارات ثانوی را که از جمله پذیرفتن خواسته های غرب به صورت تدریجی در پای میز مذاکره است، ایجاد می کند.

صدای آمریکا نیز در گزارشی در همین زمینه گفت: این راه جدیدی است که نمی دانیم انتهای آن چه خواهد بود. اما قدم اول خواست آمریکا بسته شدن تاسیسات فردو و توقف غنی سازی ۲۰ درصد است. توقع اصلی بستن صددرصد تاسیسات هسته ای و پلمب کردن کامل آنهاست اما ایران زیر بار نخواهد رفت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات