دفتر رئیس جمهور سابق در اطلاعیه ای انتشار خبری پیرامون مصاحبه وی با یکی از سایت های خبری درباره سفر روحانی به نیویورک را تکذیب کرد.

گزارش افکارنیوز، ا دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در اطلاعیه ای انتشار خبری پیرامون مصاحبه وی با یکی از سایت های خبری درباره سفر روحانی به نیویورک را تکذیب کرد.

در متن این تکذیبیه آمده است:

خبر منتشره در برخی سایت های خبری با عنوان واکنش احمدی نژاد در مورد سفر هیئت ایرانی به نیویورک که در قالب مصاحبه خبرنگار یک سایت خبری با ایشان انتشار یافته از اساس کذب محض و عاری از واقعیت می باشد.

دکتر احمدی نژاد تاکنون هیچ گونه مصاحبه یا گفت وگویی با هیچ فرد یا رسانه ای در خصوص سفر هیئت ایرانی به نیویورک و موضوعات پیرامونی آن نداشته و انتشار هرگونه مطلبی به نقل از ایشان در رسانه های خبری قویاً تکذیب می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات