قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه افشاگری باید مستندانه و براساس مدرک باشد گفت: بحث مافیای نفت و افشاگری های احمدی نژاد در مجلس باید اول به قوه قضاییه می رفت و سپس به مردم بیان می شد.

به گزارش افکارنیوز، اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با حضور در نشست تحزب، افق ها و چالش ها که به همت جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه شهید رجایی برگزار شد، گفت: معنا و مفهوم حزب در فرهنگ اسلام، مارکسیسم و لیبرال دموکراسی غرب چیست؟ مفهوم حزب در مکتب مارکسیسم و معنای فرهنگی آن کاملا با اسلام و غرب مغایرت دارد، چرا که مارکسیسم حزب را لازمه دیکتاتوری دانسته و معتقد است حزب از مجموعه طبقاتی خود حمایت می کند، بنابراین مارکسیسم تعریفی از حزب و دموکراسی ندارد.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: در مکتب مارکسیست به محض به دست گیری حکومت، نظام تک حزبی کمونیست ایجاد می شود و در چنین حکومتی کسی جرات تشکیل حزب دوم را ندارد.

بادامچیان با بیان اینکه مفهوم حزب در فرهنگ لیبرال دموکراسی نیز با مارکسیسم متفاوت است، اظهار داشت: غرب اعتقاد دارد برای به دست آوردن قدرت تشکیل می شود تا منافع ملی و اعضای خود را تامین کند که با مفهوم حزب در اسلام کاملا مغایر است.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه افشاگری باید مستندانه و براساس مدرک باشد، گفت: بحث مافیای نفت و افشاگری های احمدی نژاد در مجلس باید اول به قوه قضاییه می رفت و سپس به مردم بیان می شد.

این خبر تکمیل می شود
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات