فرمانده نیروی دریایی عراق و دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در زمینه های علمی، پژوهشی، تبادل تجربیات، آموزش، فنی، تحقیقاتی و بومی سازی ادوات و تجهیزات تفاهم نامه های نظامی امضا کردند.

به گزارش افکارنیوز، سرلشکر علی حسین علی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری عراق که به ایران سفر کرده است، با دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه دیدار و گفت وگو کرد.

بنا بر این گزارش، در جریان این دیدار دو طرف بر تحکیم و توسعه مناسبات در حوزه دریایی و امنیتی تأکید و از افزایش سطح همکاری های دفاعی استقبال کردند.

دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در این گفتگو بر اهمیت رشد و توسعه مناسبات و همکاری های میان نیروهای دریایی ایران و عراق در تقویت امنیت و ثبات در منطقه اشاره کرد و سرلشکر علی حسین علی نیز همکاری های ایران و عراق را به نفع مردم منطقه توصیف کرد و آمادگی کشور متبوعش را در گسترش همکاری ها به ویژه در حوزه دریایی مورد تأکید قرار داد.

تفاهم نامه همکاری در زمینه های علمی، پژوهشی، تبادل تجربیات، آموزش، فنی، تحقیقاتی و بومی سازی ادوات و تجهیزات و همچنین همکاری های دریایی در حوزه خلیج فارس به تأیید سرلشکر علی حسین علی و دریادار پاسدار علی فدوی رسید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات