عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: اصلاح طلبان تند رو می خواهند با پشتیبانی هاشمی رفسنجانی و با هدف مهر ه چینی در پست های حساس کشور، زمینه تاثیر گذاری در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را فراهم نمایند.

به گزارش افکارنیوز، حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در واکنش به تعیین تکلیف هاشمی رفسنجانی برای دولت در راستای انتخاب استانداران، گفت: گروهی از اصلاح طلبان تند رو می خواهند با پشتیبانی هاشمی رفسنجانی و با هدف مهر ه چینی در پست های حساس کشور، زمینه تاثیر گذاری در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را فراهم نمایند.

وی ادامه داد: لذا با بعضی از انتصاباتی نیز که در وزارت کشور صورت گرفته مخالفت می کنند و از سویی سعی دارند که افرادی تند رو را به دولت تحمیل کنند اما چون رئیس جمهور و وزیر کشور مقاومت می کنند، از طریق رسانه ها به دنبال جو سازی و انتقال آن به افکار عمومی هستند تا به نوعی دولت را در برابر طرفداران اصلاحات قرار دهند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه هاشمی رفسنجانی پشتیبان اصلاح طلبان تندرو است، خاطرنشان کرد: هرچند هاشمی با این گروه اختلاف نظر های زیادی دارد اما با هدف خارج کردن دولت از مسیر اعتدال در انتخابات پیش رو سعی دارد تا برخی افراد را در این انتصابات به دولت تحمیل کند.

ترقی در پایان با بیان اینکه روحانی باید مراقب چنین دخالت هایی در امور اجرایی دولت باشد، اظهار داشت: امیدواریم دولت همچنان مشی اعتدال خود را حفظ کرده و با دقت و آینده نگری تصمیم گیری کرده و تحت تاثیر فشارهای سیاسی خارج از دولت قرار نگیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات