اخیرا خاتمی در واکنش نسبت به حاشیه ای که درمورد سفر رئیس جمهور به نیویورک تولیدکرده بودگفته است؛ «به من یزدی طراح گفتگوی تمدن ها، می خورد که اهل ترور باشم؟ » پاسخ معلوم است: خیر؟

روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: سئوال این است: آیا کسی فکر می کرد آقای خاتمی طراح گفتگوی تمدنها روزی فریب بازی فتنه آمریکایی – اسرائیلی را در انتخابات سال ۸۸ بخورد و ۸ ماه کشور را دچار بحران کند و یک فرصت بی سابقه برای رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ضربه به اقتدار و امنیت ملی پدید آورد؟ !

سئوال این است: آقای خاتمی که حاضر نیست در یک گفتگو و مشاجره از دماغ کسی خون بیاید چطور شد او را وادار کردند رهبری فتنه ای را قبول کند که ده ها نفر کشته و مجروح شوند و بر حسب روایت صحیح ۲۲ شهید مظلوم فتنه را روی دست نظام بگذارد؟ !
سئوال این است: چه شد او که طراح گفتگوی تمدنهاست، گفتگو با اجانب را در این پوشش مشروع می داند اما گفتگو در داخل را تعطیل می کند و همراه با دیگر سران فتنه رضایت به شورش خیابانی می دهد! ؟ آن هم در این شورشها مسئله رای و ادعای تقلب در انتخابات کنار می رود و اصل نظام و آرمانهای امام مورد هدف قرار می گیرد؟ !

ممکن است گفته شود او از رهبران فتنه نبوده به این کارها رضایت نداشت. پاسخ این است که آیا قول، تقریر و فعلی از ایشان در آن ایام سراغ داریم که این عدم رضایت را نشان دهد؟ ! او حداقل می توانست جلوی غارت مغازه های مردم و آسیب به اموال عمومی و بیت المال مسلمین را توسط اشرار در این آشوب ها بگیرد، اما این کار را نکرد.
به هرحال گذشته ها گذشته است و باید به آینده فکر کرد. باید دید نقش او در دولت جدید و نسبت او با رئیس جمهور چیست؟ آیا این نسبت یک تهدید است یا یک فرصت؟ آیا به تدبیر دولت برای حل مشکلات کمک می کند یامسئله می آفریند، حاشیه تولید می کند و امیدها به دولت را به یاس مبدل می سازد.
روزنامه های زنجیره ای دیروز به نقل از او نوشتند؛ «من فقط هشدار دادم که ممکن است افراطی گری به ترور بینجامد. »

سئوال این است: چرا این هشدار را آقای خاتمی در سال ۸۸ به افراطیون نداد. چرا او نگفت که تهمت تقلب را پیراهن عثمان نکنید و بر سر امنیت و اقتدار ملی نزنید. چرا او در سال۸۸ با افراطیون همراه شد و در برابر شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و… سکوت پیشه کرد.

او یک انتقاد و اعتراض ساده به رئیس جمهور را بر نمی تابد و بر چسب افراطی گری و ترور بر آن می زند اما آن همه اهانت به نظام و رئیس جمهور وقت در سال ۸۸ را بر می تابد و تبعات آشوبگرانه و قتل و غارت آن را به راحتی می پذیرد؟ چه اصراری وجود دارد عوامل و عناصر آشوب سال۸۸ و حوادث خیانت بار آن فراموش شود ویا اگر چیزی در خاطره ها وجود دارد آن را به طرف مظلوم حوادث نسبت دهند.

معلوم نیست نسبت خاتمی با دولت جدیدچیست؟ او که در آشوبهای سال۸۸ بخشی از پرچم افراطی گری را علیه رای ملت و نظام به دوش می کشید چه نسبتی با دولت اعتدال دارد؟ مگر می شود با یک انتخابات لباس افراط را در آورد و به جای آن لباس اعتدال پوشید و بازهم سخن از افراط گفت؟
رئیس دولت گذشته از وجود افرادی رنج می برد و آنها به او آدرس غلط می دادند و او از متن فاصله می گرفت و به حاشیه می رفت.
رئیس دولت جدید باید بداند متن چیست و حاشیه کدام است و چه کسانی دست اندرکاران تولید حاشیه هستند؟

آقای روحانی در جلسه یک شنبه شب هیئت دولت گفت: «از نقد دلسوزان و علاقه مندانی که سیاست های دولت را نقد می کنند استقبال می کند و این دولت صدای صاحب نظران را می شنود و آنجا که نیاز باشد روند امور را اصلاح می کند. »
این حرکت درستی است. اما آقای خاتمی نباید با کمک روزنامه های زنجیره ای طوری سرو صدا راه بیندازد که دولت نتواند صدای نقد مشفقانه صاحب نظران را بشنود؟
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات