همراه بردن ده ها خبرنگار همراه هیئت ایرانی مذاکره کننده و در عین حال به «کلی محرمانه» اعلام کردن مذاکرات ژنو و عدم انتشار کمترین اطلاعات درباره جزئیات مذاکره به این سؤال در میان ناظران دامن زده که اگر آن هزینه هنگفت درست بوده، چرا مذاکرات محرمانه اعلام شده و اگر محرمانه بودن مذاکرات اقدام سنجیده ای بوده پس چرا این همه خبرنگار در کنار هزینه هنگفت بیت المال سرکار رفته اند.

به گزارش افکارنیوز ، بنابر برخی گزارش ها ۵۰ نفر و بنابر برخی گزارش های دیگر ۳۴ نفر همراه هیئت مذاکره کننده به ژنو برده شده اند که البته اغلب آنها وابسته به طیف نشریات زنجیره ای اصلاح طلب بوده اند.

وزارت خارجه توضیح دهد همراه کردن ۳۴ خبرنگار دارای کدام توجیه کارشناسانه و معقول و منطقی بوده است؟ کدام کشور ثروتمند دنیا برای یک مذاکره دو روزه این تعداد خبرنگار را با خرج دولت با خود همراه می کند؟ مسلماً این مذاکرات همچنان و شاید تا مدت ها و حتی سالها ادامه پیدا کند کما اینکه تاکنون هم چندین سال از قدمت این مذاکرات گذشته است، آیا برای هر نوبت این لشکرکشی رسانه ای می تواند توجیه مطبوعاتی و حتی اقتصادی داشته باشد؟ با شرایط وخیم اقتصادی کنونی چگونه می شود این حاتم بخشی را توجیه کرد؟ جالب اینکه این دوره از مذاکرات محرمانه بوده و تمام خبرنگاران اعزامی بجز مخابره محدود چند حاشیه غیرمهم مثل ویلچرنشینی آقای ظریف اصلاً چیزی برای مخابره نداشته و هنگام بازگشت هم حتی اگر به نکته ای از درون مذاکرات پی برده باشند حق انتشار آن را نداشته و ندارند!

همچنین به نوشته صفحه فیس بوک یک روزنامه نگار اصلاح طلب فراری به نام امید معماریان اشاره می کند که ضمن آن معماریان مدعی شده پیشنهاد همراه بردن این خبرنگاران به ژنو را در سفر نیویورک به دکتر ظریف داده و «آقای ظریف با یکی از همکارانشان همان جا مطرح کردند و بعد از چند دقیقه ای صحبت قول دادند از این بعد در سفرهای خارجی که خبرنگاران رسمی هیأت را همراهی می کنند دو خبرنگار از روزنامه های مستقل همراه خود آورد.

از ایشان اجازه گرفتم که این خبر را به اطلاع خبرنگاران ایرانی برسانم. این موضوع را با یکی دیگر از اعضای بلند پایه هیأت ایرانی هم مطرح کردم و ایشان هم گفتند در این زمینه طرحی را با روزنامه نگاران داخلی پیگیری خواهند کرد که خبرنگاران نشریات مستقل (مثل شرق و اعتماد و بهار و مجلاتی مانند آسمان و مهرنامه و تجارت فردا و همچنین نشریات دست راستی… ) بتوانند در سفرهای رسمی همراه هیأت باشند. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات