مرضیه دباغ با اشاره به سخن پراکنی های اخیر یکی از نزدیکان امام راحل گفت: اینگونه سخن پراکنی هاتوطئه علیه امام راحل است و افرادی که این مطالب را به نقل از امام (ره) بازگو می کنند، انسان های درستی نیستند و هوی و هوس دنیوی و امور مادی بر آنها حاکم شده است.

مرضیه دباغ یکی از مبارزان انقلابی و از یاران امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه امام (ره) در دو مراسم جداگانه برای پاسدارها سخنرانی کردند، گفت: امام (ره) در یکی از سخنرانی های خود در خصوص شأن و منزلت پاسدار و ثواب و اجرهایی که در جبهه ها می برند صحبت کردند و در همین مراسم بود که فرمودند (کاش من هم پاسدار) بودم.

وی ادامه داد: امام (ره) در مراسم دیگری که در جمع پاسداران صحبت می کردند در خصوص اهمیت و جایگاه ازدواج سخن می گفتند و به آنها پیشنهاد می دادند که همسران جوان شهدا را برای ازدواج انتخاب کنند؛ چرا که خود ازدواج اجر و ثواب دارد و با این کار ثواب آنها دو چندان می شد.

دباغ؛ در خصوص مسئله اخیری که توسط یکی از بیت امام خمینی (ره) پیش آمده است، گفت: این گونه اظهار نظرهای خارج از واقعیت در طول تاریخ در حق بزرگان نیز وجود داشته است.

دباغ گفت: این دست از مطالب که به نقل از امام خمینی (ه) در سایت ها و فضای مجازی قرار می گیرد، توطئه علیه امام راحل است و افرادی که این مطالب را به نقل از امام (ره) بازگو می کنند، انسان های درستی نیستند و هوی و هوس دنیوی و امور مادی بر آنها حاکم شده است.

وی با اشاره به سایر اسناد موجود در دست بیت امام خمینی (ره) گفت: چرا نزدیکان امام مبادرت به انعکاس سایر اسناد موجود در دستشان نمی کنند و اگر صادق هستند چرا نامه دختر امام (ره) به آقای هاشمی رفسنجانی را در دوره انتخابات دولت یازدهم در صفحات مجازی قرار نمی دهند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات