رئیس واحد سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: مطالبه مردم کنترل تورم و داشتن زندگی خوب است که این مطالبه بدون ارتباط با آمریکا قابل تحقق است.

محسن کوهکن عضو شورای مرکزی و رئیس واحد سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه ساده لوحانه است اگر بگوییم مشکلات اقتصادی از طریق ارتباط با آمریکا حل می شود و یا مردم به سعادت و خوشبختی خواهند رسید، گفت: افرادی که اینگونه سخن می گویند یا از اوضاع بی اطلاع هستند و یا دانسته مطالب ناپخته ای را بیان می کنند.

وی افزود: کارشناسان اقتصادی که از دانش و سواد بالایی برخورداند، وضعیت فعلی اقتصاد را ساختاری، می دانند و معتقدند باید تولید را در داخل مورد توجه قرار دهیم. این نشان می دهد کارشناسان اقتصادی اظهار نظرهای ناپخته و یا سیاسی ارائه نمی دهند. بر این باورم نیروهایی که برخلاف این تحلیل کارشناسان سخن می گویند تهی از اطلاعات اقتصادی هستند و یا ناآگاهانه از ارتباط با آمریکا برای بهبود وضعیت در داخل کشور دفاع می کنند.

رئیس واحد سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه برای بهبودی مشکلات و مسائل داخل کشور باید ریشه یابی کنیم، گفت: افرادی که از ارتباط با آمریکا برای بهبودی اوضاع در داخل سخن می گویند، ناآگاه هستند و یا سیاستمدارانه و با علم از اوضاع اطلاع کاملی دارند، این چنین اظهار نظر می کنند که این دسته از دسته اول بدتر هستند و می خواهند با این حرف ها موضوع ارتباط با آمریکا را پرچمداری کنند.

کوهکن خاطرنشان کرد: مگر رژیم پهلوی وابسته به آمریکا نبود، سوال می کنیم آیا در آن زمان وضعیت اقتصادی خوب بود؟ وضعیت اقتصادی ایران قبل از انقلاب در چه مرتبه ای بود؟ ما در آن دوره سیم خاردار نداشتیم و فقط و فقط متکی به آمریکا بودیم.

وی تاکید کرد: باید در داخل بر اقتصاد مقاومتی و توجه به ساختار درونی تاکید کرد و بدانیم ارتباط با آمریکا به هیچ وجه موثر نخواهد بود.

رئیس واحد سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکیدکرد: اگر مردم به دنبال ارتباط با آمریکا بودند رژیم سابق که بهترین ارتباط را با امریکا و رژیم صهیونیستی برقرار کرده بود با این حال دنبال استقلال و ایستادن بر روی پای خود بودند به همین جهت می توانیم در داخل کنترل را تورم کنیم.

کوهکن افزود: با توان داخلی، سرمایه گذاری، با لابردن سرانه می توان در جهت تحقق مطالبات مردم بدون ارتباط با آمریکا حرکت کنیم، توجه به این اقدامات و اجرای درست برنامه های سالیانه می تواند زندگی خوبی را برای مردم در کشور فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: زندگی خوب در راستای ارتباط و پیوند با آمریکا نیست چرا که یخ روابط ما با آمریکایی ها به این زودی ها آب نمی شود اما در عین حال می توانیم با حفظ اصول دشمن را مدیریت کنیم. کنترل تورم، مطالبه امروز مردم است و این مطالبه بدون آمریکا هم قابل تحقق است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات