تحریم ها با وجود آن که بر زندگی مردم ایران فشار آورده اما طبق نظرسنجی ها باعث حمایت بیشتر آنها از برنامه هسته ای شده است.

به گزارش افکارنیوز ، رادیو بی بی سی این تحلیل را با اشاره به نظرسنجی گالوپ مطرح کرد. طبق نظرسنجی تلفنی گالوپ از ۴۵۰۷ شهروند ایرانی، ۸۵ درصد آنها گفته اند که تحریم های بین المللی به زندگی آنها ضربه زده است اما در عین حال ۶۸ درصد اعلام کرده اند ایران با وجود تحریم ها همچنان باید به برنامه اتمی ادامه دهد. درصد حمایت قبل از تحریم ها ۶۳ درصد بوده و ۵ درصد افزایش یافته است.

بر اساس همین نظرسنجی- که احتمالا تلطیف هم شده! - ۶۷ درصد مردم آمریکا، کشورهای اروپای غربی، اسرائیل و سازمان ملل را مسئول اصلی تحریم ها می دانند که سهم آمریکا در این میان ۴۶ درصد است.

حسین قاضیان تحلیلگر بی بی سی درباره این نظرسنجی گفت: اگر بخواهیم بدانیم پیام این نظرسنجی خصوصا برای دولت آمریکا چیست، باید این را به خاطر بیاوریم که دو سؤال برای تصمیم گیران آمریکایی از اعمال و تشدبد تحریم ها مطرح بوده یکی اینکه آیا تحریم ها بر مردم ایران تاثیر گذاشته و دوم اینکه آیا فشار تحریم ها با تصمیم سیاستگذاران آمریکایی همسو است؟ هدف آمریکایی ها از تحریم، نخست فشار بر حکومت و دوم فشار غیرمستقیم به دولت از طریق مردم بود.

قاضیان گفت: طبق این نظرسنجی سؤال نخست مبنی بر این که آیا تحریم ها تاثیر داشته و فشار ایجاد کرده، پاسخ مثبت می گیرد اما آیا این فشارها همسو با نکات مدنظر سیاستگذاران آمریکایی بوده و مردم به این تصور افتاده اند که حکومت باید از برنامه هسته ای دست بردارد، خود این نظرسنجی نشان می دهد که نتیجه منفی بوده است.

وی افزود: تحریم ها در جهت خواست سیاستگذاران و تصمیم سازان آمریکایی عمل نمی کند و مردم کماکان اعتقاد دارند برنامه هسته ای به رغم فشارها باید ادامه پیدا کند.

او اظهار داشت: جالب تر این است که حدود یک سال پیش یعنی در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ که همین سؤال از مردم شده بود، ۶۳ درصد اعتقاد به ادامه برنامه هسته ای ایران داشتند و در حالی که مردم در طی این مدت احساس می کنند فشارها بیشتر شده اما همچنان حمایت آنها از برنامه هسته ای افزایش پیدا کرده و به ۶۸ درصد رسیده است.

به گزارش صدای آمریکا موسسه گالوپ در تحلیل نتایج این نظرسنجی می نویسد: ۶۸ درصد ایرانی ها به رغم حجم و فشار تحریم ها می گویند ایران باید به توسعه فناوری اتمی ادامه دهد. این درصد بالای حمایت از برنامه اتمی، نقش پررنگ ناسیونالیسم ایرانی را در پرونده هسته ای نشان می دهد.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات