رئیس بنیاد ملی نخبگان در حکم های جداگانه علی مرتضی بی رنگ را به سمت مشاور امور بین الملل و سید حمید جمال الدینی را به عنوان مشاور توانمندسازی و نوآوری در امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان منصوب کرد.

به گزارش افکارنیوز، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در حکم های جداگانه علی مرتضی بی رنگ را به سمت مشاور امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان و سید حمید جمال الدینی را به عنوان مشاور توانمندسازی و نوآوری در امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان منصوب کرد.

بنابراین گزارش در حکم علی مرتضی بانک آمده است: نظر به اهمیت برقراری ارتباط منسجم و موثر با نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر ایرانی خارج از کشور و ضرورت شناسایی، جذب و بکارگیری و همچنین ارتقاء همکاری های علمی در عرصه بین الملل و بهره گیری از ظرفیت های نخبگان در توسعه همکاری های علمی و فناوری، جنابعالی را به سمت سمت مشاور امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان منصوب می نمایم. امید است با توکل به خداوند متعال و بهره مندی از نظرات ارزشمند سرمایه های ملی خارج از کشور در ایفاء این مسئولیت خطیر موفق باشید. توفیق جنابعالی را از درگاه احدیت مسئلت دارم.

همچنین در حکم جمال الدینی مشاور توانمندسازی و نوآوری در امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان آمده است: نظر به شایستگی، توانمندی و مسئولیت پذیری جنابعالی و با توجه به ضرورت بهره مندی از نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات نخبگان و استعدادهای برتر و در راستای بهبود برنامه ها و اقدامات بنیاد، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مشاور توانمندسازی و نوآوری در امور نخبگان منصوب می نمایم. امید است با توکل به خداوند متعال و با سرلوحه قرار دادن اهداف دولت تدبیر و امید و استفاده از تمامی ظریفیت های بنیاد ملی نخبگان در زمینه توانمندسازی نخبگان این بنیاد را یاری فرمایید. توفیق جنابعالی را از درگاه احدیت مسئلت دارم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات