حیدرپور:

یک عضو نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با اشاره به اصل تفکیک قوا گفت: اگر موردی از دخالت نمایند ه ای در انتصابات دولتی بوده است باید برای رسیدگی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داده شود.

به گزارش افکارنیوز ، عوض حیدرپور در منطقه اصفهان با بیان اینکه اصل تفکیک قوا، یکی از اصول اصلی نظام جمهوری اسلامی است، اظهارکرد: هر قوه ای باید به این اصل احترام بگذارد و قوه مقننه ضمن قانونگذاری تنها می تواند بحث نظارت خود را به صورت جدی پیگیری کند.

وی در خصوص رایزنی برخی از نمایندگان در انتصابات دولتی تصریح کرد: این یک رویه ای است که از دیرباز در نظام جمهوری اسلامی وجود داشته که در انتصابات دولتی نظر مشورتی نمایندگان مجلس و مراجع استانی گرفته می شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: مشورت جز هدایایی است که در دولت های گذشته نیز وجود داشته و هم اکنون نیز وجود دارد.

حیدرپور اظهار کرد: اگر موردی از دخالت نمایند ه ای در انتصابات دولتی بوده است باید برای رسیدگی به این هیات ارجاع داده شود، اما تاکنون شکایتی در این خصوص گزارش نشده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات