لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش افکارنیوز، لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است؛ نظر به اینکه طبق ماده (۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی- مصوب ۱۳۸۹- به وزارت نیرو اجازه داده شدن در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت ارتقای بهره وری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدید پذیر، نسبت به تأسیس یک سازمان با شخصیت حقوقی مستقل اقدام کند و ردیف های بودجه مربوط به امور مذکور را از سازمانهای زیر مجموعه خود به سازمان جدید انتقال دهد و اساسنامه و وظایف سازمان یاد شده توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تأیید هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، لذا به منظور ادغام سازمان های بهره وری انرژی ایران و انرژی های نو ایران و ایجاد سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی، لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) دارای شخصیت حقوقی مستقل و مرکز اصلی آن تهران و حوزه فعالیت آن سراسر کشور است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این اساسنامه، وظایف و مسئولیت های حاکمیتی سازمان انرژی های نو ایران (سانا) و سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) به همراه بودجه، اعتبارات، اموال، دارایی ها، بدهی ها، تعهدات و امکانات و نیروی انسانی به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) انتقال می یابد.

براساس این اساسنامه وظایف و اختیارات سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) به شرح زیر تعیین می شود:

تدوین سیاست ها، برنامه های کلان، میان مدت و کوتاه مدت، ضوابط و دستورالعمل های لازم مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و وظایف سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها

ارتقاء و توسعه کاربرد انرژی های تجدید پذیر، توسعه مدیریت تقاضای انرژی های الکتریکی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی

سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر پیاده سازی سامانه شبکه هوشمند برق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

حمایت و گسترش مشارکت و حضور بخش غیر دولتی (داخلی و خارجی) از طریق انجام مطالعه، تحقیق، توسعه و آموزش، طراحی و مشاوره و حمایت های فنی و اقتصادی در حوزه های مرتبط با اهداف سازمان و همکاری و تبادل اطلاعات با بخش مذکور

تدوین استاندارد ها و معیارها، جداول تعرفه، قیمت های خرید تضمینی در حوزه وظایف سازمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت تصویب و نیز تعیین صلاحیت و صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای فعالیت بخش غیر دولتی در حوزه های مربوط و تعیین شرایط و ضوابط آن

سیاستگذاری، تنظیم مقررات مربوط و نظارت بر موضوع خرید برق حاصل از انرژی های تجدید پذیر به شکل تضمینی و به صورت بلند مدت

حمایت از طراحی، ساخت و آزمایش طرح های آزمایشی (پایلوت) به منظور کسب دانش و تجربیات نوین در حوزه اهداف سازمان

حمایت فنی و اقتصادی و هدایت مطالعات و پژوهش های مراکز علمی، تحقیقاتی، مشاوره ای داخلی و خارجی در راستای بهبود اهداف سازمان

حمایت از اجرای پروژه های ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان

نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی مربوط، به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان

ظرفیت سازی، ترویج و توسعه فناوری در حوزه وظایف و اهداف سازمان

مطالعه ظرفیت های منابع انرژی های تجدید پذیر در کشور و تهیه اطلس های ملی

انجام سایر فعالیت های مرتبط با اهداف و وظایف سازمان که به سازمان محول می شود

بر اساس این لایحه، رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) از بین اشخاص دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه و تجربه کافی در رشته های شغلی مرتبط با حوزه انرژی، توسط وزیر نیرو انتخاب شده و معاون وزیر نیز خواهد بود.

همچنین، رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) بالاترین مقام این سازمان است و در چارچوب مقررات قانونی مربوط، اداره امور سازمان بر عهده وی است. رئیس سازمان در مراجع قانونی، نماینده سازمان است و حق توکل به غیر، ارجاع به داوری و ارائه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محول شده به سازمان را دارا است.

بر این اساس، تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی داخلی سازمان، تهیه و تدوین ساختار سازمانی سازمان، اداره امور فنی، اداری، مالی، بودجه و استخدامی سازمان و نصب و عزل یا اعمال سایر مقررات اداری درباره کارکنان در حدود مقررات مربوط و نیز نظارت بر اجرای برنامه ها و حسن جریان امور، وظایف سازمان مندرج در ماده (۵) این اساسنامه و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان و همچنین تهیه و تنظیم برنامه ها و فعالیت های جدید در راستای اهداف و وظایف سازمان و نیز نمایندگی قانونی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوق و اداری و هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل به غیر و معرفی امضاهای مجاز برای استفاده از حسابهای بانکی و امضای نامه ها و مکاتبات از دیگر اختیارات رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) است.

بر اساس این لایحه، رئیس سازمان یا نماینده وی، ذیحساب سازمان دارندگان حق امضای چکها و اسناد و اوراق مالی هستند و چکها و اسناد مزبور با امضای رئیس سازمان یا نماینده مجاز از طرف وی و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

بر این اساس، رئیس سازمان می تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان سازمان به موجب ابلاغ کتبی تفویض کند.

بر اساس این لایحه، منابع مالی سازمان عبارت است از: اعتبارات مصوب در قوانین بودجه کل کشور و نیز درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به متقاضیان که به عنوان درآمدهای اختصاصی محسوب می شود و در چارچوب بودجه های مصوب برای جبران هزینه های مورد نیاز سازمان کلاً به سازمان تخصیص داده می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات