دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: اعتدالی که در ابتدا از سوی رئیس جمهور ادعا شده بود متاسفانه در عزل و نصب ها رعایت نشد.

به گزارش افکارنیوز، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در واکنش به عزل و نصب های متعدد در دولت یازدهم اظهار داشت: به اعتقاد من وسعت عزل و نصب ها در دولت قابل توجیه نیست.

وی افزود: اعتدالی که در ابتدا از سوی رئیس جمهور ادعا شده بود متاسفانه در عزل و نصب ها رعایت نشد.

حبیبی در پایان به دولت یازدهم و رئیس جمهور توصیه کرد به شعار هایی که در ابتدای فعالیت سرداده اند، عمل کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات