با تصویب هیئت دولت، کارگروهی به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاه های اجرایی در خصوص برنامه های نظام سلامت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از اعضای کابینه دولت تشکیل می شود.

به گزارش افکارنیوز ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری، ارائه رایگان خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آنها و سایر برنامه های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می شود.

همچنین تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می شود.

این مصوبه در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات