وزیر راه و شهرسازی فقط به نفی و تخطئه طرح های دولت قبلی می پردازد و در عین حال به آزادسازی قیمت ها می اندیشد.

به گزارش افکارنیوز ، شبکه خبر دانشجو در این باره نوشت: عباس آخوندی اعتقادی به هیچ یک از طرح های دولت قبلی شامل مسکن مهر، مسکن ویژه، کنترل بازار، ورود دولت به بخش مسکن و… ندارد و این بسیار قابل تأمل است.

وی در بیشتر مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود از واژه اعتقاد استفاده کرده و گفته است که به این طرح ها اعتقاد ندارم. به عنوان نمونه درباره مسکن مهر می گوید، اعتقادی به ادامه مسکن مهر و مسکن ویژه تهران ندارم و تنها کاری که می توانیم انجام دهیم، همان واحدهای در حال ساخت است که تکمیل و واگذار کنیم.

او در این گزارش می افزاید: توقف ثبت نام مسکن مهر مهمترین مسئله و اقدام آخوندی در صد روز اول وزارت وی بوده است. طرحی که به خانه دار شدن اقشار کم درآمد کمک شایانی کرده بود و آرزوی بسیاری را که حتی خواب خانه دار شدن را نیز نمی دیدند جامه عمل پوشاند اگرچه با ایراداتی نیز روبرو بوده است.

تورم زا بودن مسکن مهر و عامل تورم کنونی مهمترین دلایل آخوندی برای توقف مسکن مهر بوده است. وی در این باره می گوید «باید با مردم گفت وگو کنیم و از آنها بپرسیم که تورم زیاد را می خواهید یا مسکن مهر را!

ایشان اینگونه القا کرده که تمامی تورم کنونی حاصل از اجرای مسکن مهر بوده است این در حالی است که در جای دیگر وزیری دیگر هدفمندی یارانه ها را عامل اصلی تورم می داند و وزیری دیگر نیز تحریم ها را از عوامل تورم و رکود فعلی می داند.

وزیر راه و شهرسازی در موضوع خانه دار شدن مردم آخوندی معتقد است که نقش بانک ها باید در این میان افزایش یابد. وی می گوید در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد قیمت واحد مسکونی توسط بانک ها تأمین می شود که باید تا ۷۰ درصد افزایش یابد اما نه توسط منابع بانک مرکزی بلکه توسط منابع بانک ها که آنهم از سپرده های مردمی تشکیل شده است.

شبکه خبر دانشجو در ادامه این گزارش خاطرنشان می کند: در طرحی که به گفته مشاوران و شخص وزیر قرار است جایگزین مسکن مهر شود تنها سالانه یکصد هزار واحد مسکونی ساخته می شود در حالی که نیاز کشور دو میلیون واحد در سال است.

این طرح که از سوی اعضای وزارتخانه مسکن اجتماعی نامیده شده است واحدهایی ۴۰ تا ۶۰ متری را عرضه می کند از نظر وزیر و مشاوران وی باقی نیاز مسکن باید از طریق سپرده های مردمی و بانک ها تأمین شود و نیازی به دخالت دولت ندارد.

در بخش های دیگر زیر مجموعه این وزارتخانه آخوندی عملکرد در خور توجهی نداشته است.

در بخش حمل و نقل نیز آزادسازی نرخ های جابجایی مسافر اصلی ترین مقوله مورد توجه وزیر راه بوده است. او از همان ابتدا یکی از برنامه های کاری خود را توسعه رقابت و آزادسازی با برنامه بازار حمل و نقل عنوان کرده بود.

شاید بتوان گفت اصلی ترین پروژه ای که فعلاً وزیر راه و شهرسازی بر آن تمرکز و حتی اصرار دارد آزادسازی نرخ ها در انواع مدل های حمل و نقل بار و مسافر بخصوص با اولویت زمانی بخش حمل و نقل هوایی است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات