نمایندگی مجلس از طریق آرای عمومی صلاحیت پیدا می کند. به یک بیان ساده می توان گفت بدین طریق حاکمیت ملی اعمال می شود. از این جهت نمایندگی مجلس یک جایگاه ملی است. به واسطه این جایگاه، نفوذ کلام و حدود اختیارات یک نماینده بیش از سایر شهروندان است اما باید دانست که جایگاه نمایندگی ملت امانتی است که طبق قانون در اختیار یک شخص سپرده شده است.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر محمد هاشمی - حقوق دان نوشت: طبق اصل۱۶۷ قانون اساسی نمایندگان سوگند یاد می کنند که وظایف قانونی خود را انجام داده و در طول دوران نمایندگی امانت و تقوا را رعایت کنند. از این روست که مسئولیت نمایندگی در قانون اساسی بسیار خطیر عنوان شده است.

طبق قانون نمایندگان در انجام مسئولیت های خود دارای مصونیت هستند اما نمایندگان به عنوان شهروند اگر عملی انجام دهند که خلاف قانون باشد بی تردید دیگر مصونیتی شامل آنها نخواهد شد. به عنوان مثال نماینده مجلس حق ندارد اسرار خصوصی مردم را فاش و از تریبون مجلس استفاده غیرقانونی کنند. از آنجا که نماینده مجلس دارای پایگاه در میان کانون های قدرت است می تواند از اعتبار نمایندگی اش در دستگاه های دولتی استفاده کند. بدیهی است نماینده ای که بخواهد با استفاده از جایگاهش به اعمال نفوذ در دستگاه های دولتی بپردازد اخلاق نمایندگی را رعایت نکرده است. از سوی دیگر شهروندی است که به خاطر اعمالی که انجام داده است، مسئولیت دارد و باید به قانون پاسخگو باشد.
درباره اتفاقی که در حوزه تامین اجتماعی رخ داده و براساس اظهارات شخصی، تعدادی از نمایندگان مجلس مبلغی را تحت عنوان کارت هدیه دریافت کرده اند. پیش از بحث حقوقی درباره برخورد قانون با این رخداد نیاز به توضیح چند نکته ضروری می نماید. ۱- تامین اجتماعی باید تامین کننده نیاز شهروندان باشد. وزیر کار قبلی باید به جای انتخاب فرد متهم در پرونده کهریزک و تکیه به مسائل سیاسی مشکلات مردم و این سازمان که با مردم در ارتباط است را حل می کرد. ۲- بطور کل باید دانست که تامین اجتماعی صندوقی است که برخورداران آن باید تابعان تامین اجتماعی باشند.
به یک معنا طبق قانون برخورداران از تامین اجتماعی باید کارگران باشند و نیز باید یادآور شد صندوق تامین اجتماعی امین داشته باشند. ۳- بلاشک دادن پول به نمایندگان مجلس از طریق صندوق اجتماعی تخلف از قانون اساسی محسوب می شود و به تعبیری جرم محسوب می شود. کسی که می خواهد کار خیر انجام دهد باید از جیب خودش خرج کند. قانون گذار اگر قرار است به شهروندی کمکی اعطا کند باید در قانون آن را ببیند. لذا تامین اجتماعی صندوقی است که امانت محسوب می شود. پس بن دادن به نمایندگان به هر شکلی و با هر توجیهی جرم محسوب می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات