رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با تاکید بر اینکه وزارت علوم باید دغدغه رشد علمی کشور را در یک فضای آرام داشته باشد، گفت: مسئولان وزارت علوم نباید اجازه میدان داری فتنه گران ۷۸ و ۸۸ را در دانشگاه ها دهند.

به گزارش افکارنیوز ، سهراب صلاحی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به لزوم پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری برای جلوگیری از جولان دادن احزاب سیاسی در دانشگاه ها، گفت: برای محقق شدن این امر باید پیشرفت های علمی کشور پیگیری شود و وزیر و مسئولین دانشگاه ها نیز باید پیگیر این امر باشند تا خیز علمی کشور امتداد پیدا کند.

وی ادامه داد: البته ادامه روند پیشرفت علمی کشور نیاز به یک فضای آرام دارد. درحقیقت دانشگاه ها باید از اینکه خانه احزاب شوند، دوری کنند تا احزاب سیاسی منحل شده که فتنه های سالهای ۷۸ و ۸۸ را رقم زدند، نتوانند در دانشگاه ها میدان داری کنند.

صلاحی پیرامون انتصابات در وزارت علوم تصریح کرد: در وزارت علوم باید کسانی انتصاب شوند که دغدغه پیشرفت علمی کشور و آرامش فضای دانشگاه ها را داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با تاکید بر اینکه پیشرفت علمی کشور با آرامش فضای دانشگاه ها امکان پذیر است، گفت: دانشگاه ها اگر آرامش نداشته باشند، پیشرفت علمی کشور امکان پذیر نخواهد بود. البته این به معنای عدم وجود نشاط سیاسی در دانشگاه ها نیست بلکه به معنای این است که دانشگاه ها خانه احزاب سیاسی نشود.

وی اظهار داشت: هرکسی از احزاب منحل شده که به دنبال براندازی نظام بودند در راس دانشگاه های کشور قرار بگیرند بهدین معنا است که مسئولان وزارت علوم به فرمایشات مقام معظم رهبری توجهی نکرده اند.

صلاحی در پایان خطاب به مجلس شورای اسلامی گفت: البته مجلس نیز باید مراقبت و نظارت کامل را در این خصوص داشته باشد چون اساس اقتدار ما علم است و علم نیز در فضای آرام و به دور از سیاسی کاری رشد خواهد کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات