در دوره دوم آقای خاتمی، یکی از شرایط تندروهای چپ مجلس ششم برای اینکه به آقای دکتر خرازی رأی بدهند، این بود که مرا از معاونت عزل کند!

به گزارش افکارنیوز ، " محمد جواد ظریف" وزیر امورخارجه کشور (۱) می گوید: سیاست خارجی در دوره هاشمی گرایش معتدلی داشت. او می گوید" جناح راست گرایش معتدل تر و جناح چپ گرایش تندتری داشت. با این که من هیچگاه در جناح راست نبودم، اما افراد جناح چپ که آن زمان تندروتر بودند، به خاطر گرایش های معتدلم، رابطه خوبی با من و امثال من نداشتند. "

عجیب تر اینکه حتی بعدها در دوره آقای خاتمی که دوستان چپ گرایش معتدل تری در سیاست خارجی پیدا کردند، باز هم رابطه شان با افرادی مانند من خوب نشد.


در زمان آقای هاشمی، دوستانی که هم خط آقای خاتمی بودند با سیاست اعتدال ما مخالفت می کردند. زمانی هم که وارد حوزه حکومتی زیر پرچم آقای خاتمی شدند به سیاست های آقای خاتمی رضایت دادند. در زمان آقای هاشمی، اسم روزنامه سلام که می آمد، تنمان می لرزید.

بیش تر تندروی ها از لانه جاسوسی گرفته تا قضیه مکه و ممانعت از روابط با مصر، به دست جناح چپ صورت گرفت.

روزی به آقای خاتمی به شوخی و جدی گفتم که زمانی دوستانتان به خاطر اینکه ما حرف های معتدل می زدیم با ما مخالف بودند؛ حالا هم که خودشان حرف های ما را می زنند، هنوز با امثال من بد هستند. مثلا در دوره دوم آقای خاتمی، یکی از شرایط تندروهای چپ مجلس ششم برای اینکه به آقای دکتر خرازی رأی بدهند، این بود که مرا از معاونت عزل کند!


۱- کتاب آقای سفیر

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات