یک منبع دیپلماتیک در وین گفت: ایران و گروه ۵+۱ فهرست ۹ صفحه ای اقدامات فنی به منظور رسیدگی به برنامه هسته ای ایران را به توافق رسانده و آن را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه دادند.

به گزارش افکارنیوز ، یک منبع دیپلماتیک در وین گفت: ایران و گروه «شش» ، فهرست ۹ صفحه ای اقدامات فنی به منظور رسیدگی به برنامه هسته ای ایران را به توافق رسانده و آن را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه دادند.

بر اساس این خبر، در سند ایران و ۵+۱ درباره تامین فنی اجرای اولین گام های متقابل طرفین که در طرح کار مشترک ژنو به تاریخ ۲۴ نوامبر قید شده است به تفصیل توضیح داده می شود. در این سند شرح کاملی درباره تاسیسات هسته ای و نظارت بر آنها آمده است.

به گفته این منبع دیپلماتیک، این سند به ترو واریورانته، معاون دبیرکل آژانس تقدیم شد. آژانس تا بیستم ماه ژانویه طرح بازرسی ها را معرفی خواهد کرد.

در این میان، به گفته این منبع دیپلماتیک، یوکیا آمانو دبیرکل آژانس، قصد دارد، روز ۲۴ ماه ژانویه (۴ بهمن) نشست غیرنوبتی شورای حکام آژانس را برگزار کند.

قرار است در این اجلاس، طرح کار مربوط به رسیدگی به برنامه هسته ای ایران مطابق با توافق های حاصله بین ایران و گروه ۵+۱ به تصویب برسد.

یادآور می شود آخرین توافق مذاکره کنندگان ایرانی با نماینده ۵+۱ (هلگا اشمید) که در واقع به نحوه رفع اختلاف بر سر اجرای توافق ژنو مربوط می شد، هنوز منتشر نشده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات