عبدالرضا رحمانی فضلی برای پاسخگویی به سوال ایرانپور نماینده مبارکه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می رود.

به گزارش افکارنیوز ، کمیسیون حقوقی و قضایی به ادامه بررسی طرح جرم سیاسی می پردازد و سپس طرح ممنوعیت بکارگیری سلاح سرد و تشدید مجازات مبارزه با جرایم خشونت بار را بررسی می کند.

قرار است وزیر کشور برای پاسخگویی به سوال ایرانپور نماینده مبارکه در کمیسیون حقوقی و قضایی حضور یابد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات